Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many radios and TVs are in this area? Play Button aadaa buraapaa baanyaak reydeeyo daan teevee dee kaawaasaan inee? Ada berapa banyak radio dan TV di kawasan ini?
Play Button Do you have a radio station in this area? Play Button aandaa aadaa steyshen reydeeyo dee kaawaasaan inee? Anda ada stesen radio di kawasan ini?
Play Button Do you have a TV station in the area? Play Button aandaa aadaa steyshen teevee dee kaawaasaan inee? Anda ada stesen TV di kawasan ini?
Play Button Do you have a public announcement system? Play Button aandaa aadaa seestem pengoomoomaan aawaam? Anda ada sistem pengumuman awam?
Play Button Where do you post announcements? Play Button dee maanaa aandaa haantaar segaalaa pengoomoomaan? Di mana anda hantar segala pengumuman?
Play Button Is there a local newspaper? Play Button aadaa sooraat Khaabaar tempaataan dee seenee? Ada suratkhabar tempatan di sini?
Play Button Is there a news agency representative nearby? Play Button aadaa waakeyl aajensee bureetaa yaang burdekaataan dee seenee? Ada wakil agensi berita yang berdekatan di sini?
Play Button Is there an information center? Play Button aadaa poosaat informaasee dee seenee? Ada pusat informasi di sini?
Play Button Do you receive fliers? Play Button aadaa kaah aandaa tureemaa reesaalaah? Ada kah anda terima risalah?
Play Button Who distributes the fliers? Play Button seeyaapaa yaang menyaybaarkaan reesaalaah reesaalaah eenee? Siapa yang menyebarkan risalah-risalah ini?
Play Button Where do you buy a newspaper? Play Button dee maanaa aandaa membelee sooraat Khaabaar? Di mana anda membeli suratkhabar?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page