Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button boleyh saayaa leehaat pengenaalaan deeree aandaa? Boleh saya lihat pengenalan diri anda?
Play Button Where do you live? Play Button dee maanaa teeng-gaal? Di mana anda tinggal?
Play Button Where is the farm located? Play Button dee maanaa letaaknyaa keboon eetoo? Di mana letaknya kebun itu?
Play Button What was produced on the farm? Play Button aapaa yaang dee haaseylkaan dee keboon eetoo? Apa yang dihasilkan di kebun itu?
Play Button Who confiscated the land? Play Button seeyaapaa yaang muraampaas taanaah eetoo? Siapa yang merampas tanah itu?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button seeyaapaa yaang mendoodookee keboon aandaa sekaaraang? Siapa yang menduduki kebun anda sekarang?
Play Button Have you talked with them? Play Button aandaa soodaah burchaakaap dengaan mureykaa? Anda sudah bercakap dengan mereka?
Play Button Do you have documentation? Play Button aandaa aadaa dokoomentaasee? Anda ada dokumentasi?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button aadaa kaah aandaa feekeer eeyaanyaa burbaahaayaa? Ada kah anda fikir ianya berbahaya?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button saayaa aakaan burhooboong dengaan peehaak burkoowaasaa oontook menyeeyaasaat purkaara inee Saya akan berhubung dengan pihak berkuasa untuk menyiasat perkara ini.
Play Button Please know we will assist you. Play Button haaraap aandaa taahoo kaamee aakaan membaantoo aandaa Harap anda tahu, kami akan membantu anda.
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button aandaa mestee benaarkaan peyhaak burkoowaasaa tempaataan oontook menjaalaankaan seeyaataan mureykaa Anda mesti benarkan pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan siasatan mereka.
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button aandaa mestee purgee ke pengkaalaan daan burchaakaap dengaan jooroobaahaasaa Anda mesti pergi ke pengkalan dan bercakap dengan jurubahasa.
Play Button The name of the owner Play Button naamaa pemeeleek Nama pemilik
Play Button The name of the property Play Button naamaa haartaa taanaah Nama harta tanah
Play Button Location of the property Play Button lokaasee haartaa taanaah Lokasi harta tanah
Play Button Present use of the property Play Button kegoonaan haartaa taanaah sekaaraang Kegunaan harta tanah sekarang.
Play Button What is the condition of the property? Play Button baagaaymaanaa ke-aadaa aan haartaanaah eetoo? Bagaimana keadaan harta tanah itu?
Play Button Who has the title? Play Button seeyaapaa pemegaang haak meeleek? Siapa pemegang hakmilik?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page