Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Are you having pain? Play Button aandaa saakeyt? Anda sakit?
Play Button Where are you having pain? Play Button dee maanaa aandaa buraasaa saakeyt? Di mana anda berasa sakit?
Play Button Is the pain here? Play Button saakeytnyaa dee sinee? Sakitnya di sini?
Play Button Does anything make the pain better? Play Button aapaa yaang boleyh mengooraang-kaan saakeyt? Apa yang boleh mengurangkan sakit?
Play Button Does anything make the pain worse? Play Button aapaa yaang membuwaatkaan saakeyt lebeyh turook? Apa yang membuatkan sakit lebih teruk?
Play Button Did the pain start today? Play Button raasaa saakeyt eetoo burmoolaa haaree inee? Rasa sakit itu bermula hari ini?
Play Button How many days have you had the pain? Play Button soodaah buraapaa haaree aaandaa buraasaa saakeyt? Sudah berapa hari anda berasa sakit?
Play Button Describe the pain on a scale from 1 to 10. Play Button bureetaahoo kaadaar kesaakeytaan aandaa daaree skaalaa saatoo heeng-gaa sepoolooh Beritahu kadar kesakitan anda dari skala satu hingga sepuluh.
Play Button 10 is the worst possible pain, and 1 is no pain at all. Play Button sepoolooh turaamaat sakeyt daan satoo teedaak saakeyt laangsoong Sepuluh teramat sakit dan satu tidak sakit langsung.
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button toojook-kaan joomlaah jaaree taangaan Tunjukkan jumlah jari tangan.
Play Button What is the main problem? Play Button aapaa kaah maasaalaah ootaamanyaa? Apa kah masalah utamanya?
Play Button How long have you had the pain? Play Button soodaah buraapaa laamaa aandaa mengaalaamee kesaakeytaan inee? Sudah berapa lama anda mengalami kesakitan ini?
Play Button Show me where the pain started. Play Button toonjook-kaan saayaa dee maanaa ke saakeytan inee burmoolaa Tunjukkan saya di mana kesakitan ini bermula.
Play Button Does the pain go to the back? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa heeng-gaa ke belaakaang? Ada kah sakitnya hingga ke belakang?
Play Button Does the pain go to the testicles? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa heeng-gaa ke boowaah zaakaar? Ada kah sakitnya hingga ke buah zakar?
Play Button Does this pain go to the groin? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa heeng-gaa ke paang-kaal pehaa? Ada kah sakitnya hingga ke pangkal peha?
Play Button Is this a sharp pain? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa menoosook? Ada kah sakitnya menusuk?
Play Button Is this a dull pain? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa haanyaa sengaal? Ada kah sakitnya hanya sengal?
Play Button Is this a cramping pain? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa sepurtee kekejaangaan? Ada kah sakitnya seperti kekejangan?
Play Button Is this a constant pain? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa berteroosaan? Ada kah sakitnya berterusan?
Play Button Is this an intermittent pain? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa sekejaap sekejaap? Ada kah sakitnya sekejap-sekejap?
Play Button Is this a mild pain? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa teedaak keterlaaluwaan? Ada kah sakitnya tidak keterlaluan?
Play Button Is this a moderate pain? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa sedurhaanaa? Ada kah sakitnya sederhana?
Play Button Is this a severe pain? Play Button aadaa kaah saakeytnyaa keturlaaluwaan? Ada kah sakitnya keterlaluan?
Play Button Is this the worst pain you ever had? Play Button aadaa kaah inee saakeyt yaang paaling turook purnaah aandaa aalaamee? Ada kah ini sakit yang paling teruk pernah anda alami?
Play Button Is there anything that relieves the pain symptom? Play Button aadaa aapaa aapaa yaang boleyh mengooraang-kaan taandaa saakeyt? Ada apa-apa yang boleh mengurangkan tanda sakit?
Play Button Is there anything that worsens the pain symptom? Play Button aadaa aapaa aapaa yaang boleyh memboorook-kaan laagee taandaa saakeyt? Ada apa-apa yang boleh memburukkan lagi tanda sakit?
Play Button Have you seen a doctor or anyone about this? Play Button aandaa purnaah burjoompaa doktor aataaw sesiyaapaa tentaang maasaalaah inee? Anda pernah berjumpa doktor atau sesiapa tentang masalah ini?
Play Button What medicines are you taking? Play Button oobaataan aapaa yaang aandaa aambeyl? Ubatan apa yang anda ambil?
Play Button Are you experiencing fevers? Play Button aandaa mengaalaamee demaam demaam? Anda mengalami deman-demam?
Play Button Are you experiencing chills? Play Button aandaa mengaalaamee suraam sejook? Anda mengalami seram sejuk?
Play Button Are you experiencing nausea? Play Button aandaa mengaalaamee moowaal moowaal? Anda mengalami mual-mual?
Play Button Are you experiencing vomiting? Play Button aandaa mengaalaamee moontaah moontaah? Anda mengalami muntah-muntah?
Play Button Are you experiencing diarrhea? Play Button aandaa mengaalaamee cheret beret? Anda mengalami ceret beret?
Play Button Are you experiencing loss of appetite? Play Button aandaa mengaalaamee kooraang seleyraa maakaan? Anda mengalami kurang selera makan?
Play Button Are you experiencing headaches? Play Button aandaa mengaalaamee saakeyt kepaalaa? Anda mengalami sakit kepala?
Play Button Are you experiencing visual disturbances? Play Button aandaa mengaalaamee gaang-guwaan pengleehaataan? Anda mengalami gangguan penglihatan?
Play Button Are you experiencing numbness or tingling? Play Button aandaa mengaalaamee kebaas dan sesemoot? Anda mengalami kebas dan sesemut?
Play Button Are you experiencing bleeding by mouth or rectum? Play Button aandaa mengaalaamee pendaaraahaan dee mooloot aataaw dooboor? Anda mengalami pendarahan di mulut atau dubur?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page