Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an intrauterine device (birth control device)? Play Button aandaa aadaa meng-goonaakaan aalaat daalaam raaheem oontook menchegaah kehameelaan? Anda ada menggunakan alat dalam rahim untuk mencegah kehamilan?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button aandaa purnaah turleywaat daataang haayd baaroo baaroo inee? Anda pernah terlewat datang haid baru-baru ini?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button aandaa mengaambeel peel oontook menchegaah ke hameelaan? Anda mengambil pil untuk mencegah kehamilan?
Play Button Are you pregnant? Play Button aandaa haameel? Anda hamil?
Play Button Could you be pregnant? Play Button moong-keen kaah aaanda haameel? Mungkin kah anda hamil?
Play Button When was your last period? Play Button beelaa kaalee tur-aaKhyer aandaa daataang haayd? Bila kali terakhir anda datang haid?
Play Button How many pregnancies have you had? Play Button soodaah buraapaa kaalee aandaa haameel? Sudah berapa kali anda hamil?
Play Button Are you having any vaginal discharge? Play Button aandaa mengaalaamee leyleyhaan daaree faaraach? Anda mengalami lelehan dari faraj?
Play Button Are you having vaginal bleeding? Play Button aandaa mengaalaamee pendaaraahaan dee faaraach? Anda mengalami pendarahan di faraj?
Play Button How long have you had vaginal bleeding? Play Button soodaah buraapaa laamaa aandaa mengaalaamee pendaaraahaan dee faaraach? Sudah berapa lama anda mengalami pendarahan di faraj?
Play Button Does the vaginal bleeding come and go? Play Button aadaa kaah pendaaraahaan faaraach inee daataang daan purgee? Ada kah pendarahan faraj ini datang dan pergi?
Play Button Is the vaginal bleeding constant? Play Button aadaa kaah pendaaraahaan faaraach inee burturoosaan? Ada kah pendarahan faraj ini berterusan?
Play Button Do you feel dizzy? Play Button aandaa buraasaa pening pening laalaat? Anda berasa pening-pening lalat?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button soodaah buraapaa boolaan aandaa haameel? Sudah berapa bulan anda hamil?
Play Button How many children do you have? Play Button buraapaa raamaay aanaak aandaa? Berapa ramai anak anda?
Play Button Have you been raped? Play Button purnaah kaah aanda dee purkosaa? Pernah kah anda di perkosa?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button kaamee purloo memereyksaa aandaa dengaan teleetee Kami perlu memeriksa anda dengan teliti.
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button kaamee aakaan meleendoongee raah-seeyaa deeree aandaa seboleyh moong-keen Kami akan melindungi rahsia diri anda seboleh mungkin.
Play Button Does this hurt? Play Button inee saakeyt kaah? Ini sakit kah?
Play Button Do not push yet. Play Button jaangaan teraan daahooloo Jangan teran dahulu.
Play Button Push now. Play Button teraan sekaaraang Teran sekarang.
Play Button Push now as hard as you can. Play Button teraan sekuwaat yaang aandaa boleyh Teran sekuat yang anda boleh.
Play Button The baby is here. Play Button baayee soodaah keloowaar Bayi sudah keluar.
Play Button It is a boy. Play Button baayee lelaakee Bayi lelaki.
Play Button It is a girl. Play Button baayee perumpoowaan Bayi perempuan.
Play Button The baby looks healthy. Play Button baayee aandaa seyhaat Bayi anda sihat.
Play Button We will take good care of the baby. Play Button kaamee aakaan muraawaatnyaa dengaan baayik Kami akan merawatnya dengan baik.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page