Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button baayee aandaa teedaak seyhaat Bayi anda tidak sihat.
Play Button Your child is hurt. Play Button baayee aandaa saakeyt Bayi anda sakit.
Play Button We need to care for your child. Play Button kaamee purloo muraawaat baayee aandaa Kami perlu merawat bayi anda.
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button aandaa purloo beeyaarkaan kaamee muraawaat baayee aandaa dee sinee Anda perlu biarkan kami merawat bayi anda di sini.
Play Button You may stay with your child. Play Button aandaa boleyh teeng-gaal bursaamaa baayee aandaa Anda boleh tinggal bersama bayi anda.
Play Button Let us examine your child in private. Play Button biyaar kaamee pureyksaa baayee aandaa sechaaraa sooleyt Biar kami periksa bayi anda secara sulit.
Play Button Your child will get better soon. Play Button baayee aandaa aakaan sergera sembooh Bayi anda akan segera sembuh.
Play Button This medicine will help your child. Play Button oobaat inee daapaat membaantoo baayee aandaa Ubat ini dapat membantu bayi anda.
Play Button Did your child eat today? Play Button bayee aandaa maakaan haaree inee? Bayi anda makan hari ini?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button bayee aandaa maakaan semaalaam? Bayi anda makan semalam?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button baayee aandaa buwaang aayir kechil haaree inee? Bayi anda buang air kecil hari ini?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button baayee aandaa buwaang aayir besaar haaree inee? Bayi anda buang air besar hari ini?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button baayee aandaa buwaang aayir besaar semaalaam? Bayi anda buang air besar semalam?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button baayee aandaa mengaalaamee cheret beret? Bayi anda mengalami ceret beret?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button baayee aandaa moontaah-moontaah? Bayi anda muntah-muntah?
Play Button Your child looks healthy. Play Button baayee aandaa keleehaataan seyhaat? Bayi anda kelihatan sihat.
Play Button Your child will be fine. Play Button baayee aandaa teedaak aapaa aapaa Bayi anda tidak apa-apa.
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button baayee aandaa aakaan saakeyt oontook maasaa yaang laamaa Bayi anda akan sakit untuk masa yang lama.
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button penyaakeet inee aakaan purgee sechaaraa purlaahaan tetaapee keseyhaaataan baayee aandaa aakaan kembaalee pooleyh sepenooh-nyaa Penyakit ini akan pergi secara perlahan tetapi kesihatan bayi anda akan kembali pulih sepenuhnya.
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button bureekaan baayee aandaa soowaapaan kecheel seteeyaap beburaapaa jaam sekaalee Berikan bayi anda suapan kecil setiap beberapa jam sekali.
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button tolong bureekaan baayee aandaa meenoom inee seteeyaap burburaapaa jaam sekaalee Tolong berikan bayi anda minum ini setiap beberapa jam sekali.
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button bureekaan baayee aandaa oobaat inee seteeyaap empaat jaam sekaalee Berikan bayi anda ubat ini setiap empat jam sekali.
Play Button Allow your child to sleep. Play Button beeyaarkaan baayee aandaa teedoor Biarkan bayi anda tidur.
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button aandaa purlookaan teedoor sechukoopnyaa sepurtee baayee aandaa joogaa Anda perlukan tidur secukupnya seperti bayi anda juga.
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button baawaa baayee aandaa ke sinee semoolaa eysok Bawa bayi anda ke sini semula esok.
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button baawaa baayee aandaa ke sinee semoolaa eysok sekeeraanyaa tiyaadaa puroobaahaan Bawa bayi anda ke sini semula esok sekiranya tiada perubahan.
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button kaamee aakaan turoos mengeekootee purkembaangaan keseyhaataan baayee aandaa bursaamaa saamaa Kami akan terus mengikuti perkembangan kesihatan bayi anda bersama-sama.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page