Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any chest pain or tightness? Play Button aandaa mengaalaamee saakeyt daadaa aataaw senaak? Anda mengalami sakit dada atau senak?
Play Button Are you having trouble trying to breathe? Play Button aandaa aadaa maasaa aalaah oontook burnaafaas? Anda ada masalah untuk bernafas?
Play Button Do you have chest pain over your entire chest? Play Button aadaa kaah saakeyt daadaa aandaa dee seloorooh kaawaasaan daadaa? Ada kah sakit dada anda di seluruh kawasan dada?
Play Button Do you have pain from your chest into your arm? Play Button aadaa kaah aandaa saakeyt daaree daadaa heeng-gaa ke lingan? Ada kah anda sakit dari dada hingga ke lengan?
Play Button Have you had this type of chest pain before? Play Button purnaahkaah aandaa mengaalaamee kesaakeytan daadaa sepurtee inee? Pernah kah anda mengalami kesakitan dada seperti ini?
Play Button Do you feel light-headed with the chest pain? Play Button aadaa kaah aandaa buraasaa pening pening laalaat bursurtaa saakeyt daadaa inee? Ada kah anda berasa pening-pening lalat berserta sakit dada ini?
Play Button Do you sweat with the chest pain? Play Button aadaakaah aandaa burpelooh bursurtaa saakeyt daadaa inee? Ada kah anda berpeluh berserta sakit dada ini?
Play Button This heart pill may give you a headache. Play Button peel jaantoong inee boleyh memboowaatkaan aandaa saakeyt kepaalaa Pil jantung ini boleh membuatkan anda sakit kepala.
Play Button This will go under your tongue. Play Button inee dee letaak-kaan dee baawaah leedaah aandaa Ini di letakkan di bawah lidah anda.
Play Button Chew this and swallow it. Play Button koonyaah daan telaan inee Kunyah dan telan ini.
Play Button Let us take care of you. Play Button beeyaar kaamee muraawaat aandaa Biar kami merawat anda.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page