Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Open your eyes. Play Button bookaa maataa aandaa Buka mata anda.
Play Button Close your eyes. Play Button tootoop maataa aandaa Tutup mata anda.
Play Button Do you have any pain in your eyes? Play Button aandaa buraasaa saakeyt dee daalaam maataa? Anda berasa sakit di dalam mata?
Play Button Do you wear corrective glasses? Play Button aandaa memaakaay churmeen maataa oontook membetoolkaan pengleehaataan aandaa? Anda memakai cermin mata untuk membetulkan penglihatan anda?
Play Button Do you wear contact lenses? Play Button aandaa memaakaay lensaa sentooh? Anda memakai lensa sentuh?
Play Button Is your vision clear in both eyes? Play Button aadaa kaah pengleehaataan aandaa jelaas baagee kedoowaa doowaa maataa? Ada kah penglihatan anda jelas bagi kedua-dua mata?
Play Button Which eye has a new problem? Play Button maataa yaang maanaa mengaalaamee maasaa aalaah turbaaroo? Mata yang mana mengalami masalah terbaru?
Play Button Do you see my fingers? Play Button aandaa boleyh leehaat jaaree jaaree saayaa? Anda boleh lihat jari-jari saya?
Play Button Are they clear? Play Button aadaa kaah jelaas? Ada kah jelas?
Play Button How many fingers do you see right now? Play Button buraapaa baanyaak jaaree yaang aandaa leehaat sekaaraang? Berapa banyak jari yang anda lihat sekarang?
Play Button I am going to be looking into your eyes with this. Play Button saayaa aakaan meleehaat ke daalaam maataa aandaa meng-goonaakaan aalaat inee Saya akan melihat ke dalam mata anda menggunakan alat ini.
Play Button Keep your head still. Play Button jaangaan guraak-kaan kepaalaa aandaa Jangan gerakkan kepala anda.
Play Button Look straight ahead and focus on an object. Play Button leehaat teroos ke haadaapaan daan toompookaan paadaa saatoo objek Lihat terus ke hadapan dan tumpukan pada satu objek.
Play Button While I am looking into your eyes, continue to focus on that object. Play Button sementaaraa saayaa meleehaat ke daalaam maataa aandaa turooskaan toompoo paadaa objek eetoo Sementara saya melihat ke dalam mata anda, teruskan tumpu pada objek itu.
Play Button I am going to put some drops into your eye. Play Button saayaa aakaan teeteeskaan chaa-eeraan ke daalaam maataa aandaa Saya akan titiskan cairan ke dalam mata anda.
Play Button I am going to blow a puff of air into your eye. Play Button saayaa aakaan menghembooskaan oodaaraa ke daalaam maataa aandaa Saya akan menghembuskan udara ke dalam mata anda.
Play Button Hold very still while I remove the foreign body in your eye. Play Button jaangaan burguraak sementaaraa saayaa mengeloowaarkaan bendaa aasing daaree maataa aandaa Jangan bergerak sementara saya mengeluarkan benda asing dari mata anda.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page