Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Bend your arm. Play Button beng-kok-kaan lengaan aandaa Bengkokkan lengan anda.
Play Button Bend your leg. Play Button beng-kok-kaan kaakee aandaa Bengkokkan kaki anda.
Play Button Breathe normally. Play Button burnaafaaslaah sepurtee biyaasaa Bernafaslah seperti biasa.
Play Button Close your eyes. Play Button tootoop maataa aandaa Tutup mata anda.
Play Button Close your hand. Play Button tootoop taangaan aandaa Tutup tangan anda.
Play Button Close your mouth. Play Button tootoop mooloot aandaa Tutup mulut anda.
Play Button Cough. Play Button baatook Batuk.
Play Button Cough some phlegm into this cup. Play Button baatook-kaan sedeekeet kaahaak ke daalaam chaawaan inee Batukkan sedikit kahak ke dalam cawan ini.
Play Button Hold this under your tongue. Play Button pegaang inee dee baawaah leedaah aandaa Pegang ini di bawah lidah anda.
Play Button Hold your breath. Play Button taahaan naafaas aandaa Tahan nafas anda.
Play Button Lie down. Play Button baaring Baring.
Play Button Lie flat. Play Button baaring raataa Baring rata.
Play Button Lie on your abdomen. Play Button teeyaaraap Tiarap.
Play Button Lie on your back. Play Button turlentaang Terlentang.
Play Button Look at my finger as it moves. Play Button leehaat guraakaan jaaree jaaree saayaa Lihat gerakan jari-jari saya.
Play Button Look down. Play Button leehaat ke baawaah Lihat ke bawah.
Play Button Look straight. Play Button leehaat turoos ke haadaapaan Lihat terus ke hadapan.
Play Button Look up. Play Button leehaat ke aataas Lihat ke atas.
Play Button Open. Play Button bookaa Buka.
Play Button Open your eyes. Play Button bookaa maataa aandaa Buka mata anda.
Play Button Open your hand. Play Button bookaa taangaan aandaa Buka tangan anda.
Play Button Open your mouth. Play Button bookaa mooloot aandaa Buka mulut anda.
Play Button Push here. Play Button tolaak dee sinee Tolak di sini.
Play Button Sit down. Play Button doodook Duduk.
Play Button Sit up. Play Button doodook tegaak Duduk tegak.
Play Button Squeeze here. Play Button ging-gaam dee sinee Genggam di sini.
Play Button Stand on the scale. Play Button burdeeree dee aataas skaalaa inee Berdiri di atas skala ini.
Play Button Stand up. Play Button burdeeree Berdiri.
Play Button Take a deep breath in and out. Play Button taareek naafaas paanjaang ke daalaam daan keloowaar Tarik nafas panjang ke dalam dan ke luar.
Play Button Touch my finger with this finger. Play Button sentooh jaaree saayaa dengaan jaaree inee Sentuh jari saya dengan jari ini.
Play Button Touch your finger to your nose like this. Play Button sentooh jaaree aandaa ke heedoong aandaa sepurtee inee Sentuh jari anda ke hidung anda seperti ini.
Play Button Turn around. Play Button poosing Pusing.
Play Button Turn onto this side. Play Button paaling ke sinee Paling ke sini.
Play Button Walk like this. Play Button jaalaan sepurtee inee Jalan seperti ini.
Play Button Walk towards me. Play Button jaalaan ke aaraah saayaa Jalan ke arah saya.
Play Button You need an X-ray of your chest. Play Button aandaa purlookaan eks-rey oontook daadaa aandaa Anda perlukan X-ray untuk dada anda.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page