Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Can I do anything to help you? Play Button aadaa aapaa aapaa yaang boleyh saayaa baantoo? Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
Play Button Come with me. Play Button maaree eekoot saayaa Mari iIkut saya.
Play Button I will try not to hurt you. Play Button saayaa aakaan choobaa oontook teedaak menyaakeetee aandaa Saya akan cuba untuk tidak menyakiti anda.
Play Button I am going to lift you. Play Button saayaa aakaan mengaang-kaat aandaa Saya akan mengangkat anda.
Play Button I am going to put a needle in your arm to give you medication. Play Button saayaa aakaan memburee aandaa oobaat melaaloo-ee soonteyk-kaan dee lengaan aandaa Saya akan memberi anda ubat melalui suntikan di lengan anda.
Play Button I am sorry I hurt you. Play Button maa-aaf saayaa kuraanaa menyaakeetee aandaa Maaf saya kerana menyakiti anda.
Play Button I must adjust the tube in your chest. Play Button saayaa haaroos membetoolkaan tyoop dee daadaa aandaa Saya harus membetulkan tiub di dada anda.
Play Button I must change your dressings. Play Button saayaa haaroos gaantee kaayin raawaat lookaa aandaa Saya harus ganti kain rawat luka anda.
Play Button I must cut your hair. Play Button saayaa haaroos meng-goonteeng raamboot aandaa Saya harus menggunting rambut anda.
Play Button I must give you a shave. Play Button saayaa haaroos menchookoor aandaa Saya harus mencukur anda.
Play Button I must give you a suppository into your rectum. Play Button saayaa haaroos memburee aandaa oobaat pelaawaas boowaang aayir ke daalaam dooboor aandaa Saya harus memberi anda ubat pelawas buang air ke dalam dubur anda.
Play Button I must give you an injection with a needle. Play Button saayaa haaroos bureekaan aandaa soonteekaan Saya harus berikan anda suntikan.
Play Button I must make your bed. Play Button saayaa haaroos kemaaskan kaateel aandaa Saya harus kemaskan katil anda.
Play Button I must wash your hair. Play Button saayaa haaroos membaasooh raamboot aandaa Saya harus membasuh rambut anda.
Play Button I will help you dress. Play Button saayaa aakaan membaantoo aandaa paakaay baajoo Saya akan membantu anda pakai baju.
Play Button I will help you undress. Play Button saayaa aakaan membaantoo aandaa menaang-gaalkaan baajoo Saya akan membantu anda menanggalkan baju.
Play Button Put the gown on. Play Button paakaay baajoo gaawun inee Pakai baju gaun ini.
Play Button Put your arms around my shoulders. Play Button burpaawut dee baahoo saayaa Berpaut di bahu saya.
Play Button This medicine will take the pain away. Play Button oobaat inee aakaan meng-heelaang-kaan kesaakeytan Ubat ini akan menghilangkan kesakitan.
Play Button This will help you feel better. Play Button inee aakaan melegaakaan aandaa Ini akan melegakan anda.
Play Button Would you like more? Play Button aandaa maahoo laagee? Anda mahu lagi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page