Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I need to give you some medicine. Play Button saayaa purloo buree aandaa sedeekeyt oobaat Saya perlu beri anda sedikit ubat.
Play Button This medicine is for pain. Play Button oobaat inee oontook penaahaan saakeyt Ubat ini untuk penahan sakit.
Play Button This medicine will fight infection. Play Button oobaat inee oontook melaawaan jaang-keetan Ubat ini untuk melawan jangkitan.
Play Button Avoid alcohol while taking medicine. Play Button eylaak-kaan meenoom aaraak semaasaa mengaambeyl oobaat inee Elakkan minum arak semasa mengambil ubat ini.
Play Button Take until finished. Play Button aambeyl sehing-gaa haabeys Ambil sehingga habis.
Play Button Take with food. Play Button aameyl oobaat inee bursaamaa maakaanaan Ambil ubat ini bersama makanan.
Play Button Take on an empty stomach (one hour before or two hours after a meal). Play Button aambeyl oobaat inee semaasaa puroot kosong (saatoo jaam aataaw doowaa jaam selepaas maakaan) Ambil ubat ini semasa perut kosong (satu jam atau dua jam selepas makan).
Play Button Drink plenty of fluids. Play Button meenoomlaah baanyaak aayir Minumlah banyak air.
Play Button Avoid taking at the same time as dairy products. Play Button eylaak-kaan daaree memaakaanyaa bursoortaa baaraangaan tenosoo Elakkan dari memakannya berserta barangan tenusu.
Play Button This medicine may change the color of urine or stool. Play Button oobaat inee moong-keen aakaan mengoobaah waarnaa aayir kencheeng aataaw naajees aandaa Ubat ini mungkin akan mengubah warna air kencing atau najis anda.
Play Button Avoid sunlight. Play Button eylaak-kaan chaahaayaa maataahaaree Elakkan cahaya matahari.
Play Button Shake well. Play Button gonchaang sepenooh-nyaa Goncang sepenuhnya.
Play Button Refrigerate (do not freeze). Play Button simpaan daalaam petee sejook (jaangaan dee bekookaan) Simpan dalam peti sejuk (jangan di bekukan).
Play Button May cause heat injury. Play Button boleyh menyebaabkaan cheduraa aakeebaat kepaanaasaan Boleh menyebabkan cedera akibat kepanasan.
Play Button May cause drowsiness (avoid using dangerous machinery). Play Button boleyh menyebaabkaan mengaantook (eylaak-kaan daareepaadaa meng-goonaakaan jentura burbaahaayaa) Boleh menyebabkan mengantuk (elakkan daripada menggunakan jentera berbahaya).
Play Button Take by mouth. Play Button aambeel melaaloo-ee mooloot Ambil melalui mulut.
Play Button Place drops in affected ear. Play Button teeteeskaan dee teleengaa yaang saakeyt Titiskan di telinga yang sakit.
Play Button Inject subcutaneously. Play Button soonteek dee baawaah kooleet Suntik di bawah kulit.
Play Button Unwrap and insert one suppository rectally. Play Button bookaa boong-koosaanyaa daan maasook-kaan sebeejee oobaat pelaawaas ke daalaam dooboor Buka bungkusannya dan masukkan sebiji ubat pelawas ke dalam dubur.
Play Button Spray in nose. Play Button semboor kedaalaam heedoong Sembur ke dalam hidung.
Play Button Inhale by mouth. Play Button sedoot melaaloo-ee mooloot Sedut melalui mulut.
Play Button Insert vaginally. Play Button maasook-kaan melaaloowee faaraach Masukkan melalui faraj.
Play Button Place in affected eye. Play Button letaak-kaan dee maataa yaang saakeyt Letakkan di mata yang sakit.
Play Button Apply to skin. Play Button saapookaan dee kooleet Sapukan di kulit
Play Button Allow to dissolve under tongue without swallowing (sublingual). Play Button beeyaarkaan iyaanyaa chaayir dee baawaah leedaah taanpaa dee telaan (sableegool) Biarkan ianya cair di bawah lidah tanpa di telan (sublingual).
Play Button Tablet Play Button peel Pil
Play Button Capsule Play Button kapsool Kapsul
Play Button Teaspoonful Play Button soodoo teyh penooh Sudu teh penuh
Play Button Ounce Play Button aawns Auns
Play Button Puff Play Button hembosaan Hembusan
Play Button Spray Play Button sembooraan Semburan
Play Button Patch Play Button taampaalaan Tampalan
Play Button Drop Play Button teeteesaan Titisan
Play Button Suppository Play Button pupejaal oobaat Pepejal ubat
Play Button Once daily Play Button sekaalee sehaaree Sekali sehari
Play Button Twice daily Play Button doowaa kaalee sehaaree Dua kali sehari
Play Button Three times daily Play Button teegaa kaalee sehaaree Tiga kali sehari
Play Button Four times daily Play Button empaat kaalee sehaaree Empat kali sehari
Play Button Five times daily Play Button leemaa kaalee sehaaree Lima kali sehari
Play Button Every twelve hours Play Button setiyaap doowaa belaas jaam Setiap dua belas jam
Play Button Every eight hours Play Button setiyaap laapaan jaam Setiap lapan jam
Play Button Every four hours Play Button setiyaap empaat jaam Setiap empat jam
Play Button Every two hours Play Button setiyaap doowaa jaam Setiap dua jam
Play Button Every hour Play Button setiyaap jaam Setiap jam
Play Button Every morning Play Button setiyaap paagee Setiap pagi
Play Button Every night Play Button setiyaap maalaam Setiap malam
Play Button For one week Play Button oontook semeeng-goo Untuk seminggu
Play Button For one month Play Button oontook seboolaan Untuk sebulan
Play Button Today Play Button haaree inee Hari ini
Play Button Now Play Button sekaaraang Sekarang
Play Button Tomorrow Play Button eysok Esok
Play Button As needed Play Button beelaa dee purlookaan Bila di perlukan
Play Button Pain Play Button saakeyt Sakit
Play Button Fever Play Button demaam Demam
Play Button Infection Play Button jaang-keetaan Jangkitan
Play Button Difficulty breathing Play Button kesoosaahaan burnaafaas Kesusahan bernafas
Play Button Blood pressure Play Button daaraah ting-gee Darah tinggi
Play Button High cholesterol Play Button kolesturol ting-gee Kolesterol tinggi
Play Button Allergies Play Button aalaahaan Alahan
Play Button Allergic reaction Play Button ree-aaksee aalaahaan Reaksi alahan
Play Button Upset stomach, nausea, vomiting Play Button taak sedaap puroot muwaal muwaal moontaah moontaah Tak sedap perut, mual-mual, muntah-muntah
Play Button Depression, sadness Play Button kemooroongaan, kesedeehaan Kemurungan, kesedihan
Play Button Congestion Play Button kesisaakan Kesesakan
Play Button Cough Play Button baatook Batuk
Play Button Chest pressure Play Button tekaanaan dee daadaa Tekanan di dada
Play Button Seizure Play Button saawaan Sawan
Play Button Insomnia Play Button soosaah oontook teedoor Susah untuk tidur
Play Button Discard remainder when finished. Play Button buwaang baakee beelaa soodaah haabis tempoh Buang baki bila sudah habis tempoh.
Play Button Apply a thin layer to skin. Play Button saapookaan laapeesaan yaang neepees dee kooleet Sapukan lapisan yang nipis di kulit
Play Button Do you understand? Play Button aandaa faahaam? Anda faham?
Play Button 1 Play Button saatoo Satu
Play Button 2 Play Button doowaa Dua
Play Button 3 Play Button teegaa Tiga
Play Button 4 Play Button empaat Empat
Play Button 5 Play Button leemaa Lima
Play Button 6 Play Button unaam Enam
Play Button 7 Play Button toojooh Tujuh
Play Button 8 Play Button laapaan Lapan
Play Button 9 Play Button sembeelaan Sembilan
Play Button 10 Play Button sepoolooh Sepuluh
Play Button 11 Play Button sebulaas Sebelas
Play Button 12 Play Button doowaa belaas Dua belas
Play Button 13 Play Button teegaa belaas Tiga belas
Play Button 14 Play Button empaat belaas Empat belas
Play Button 15 Play Button leemaa belaas Lima belas
Play Button 16 Play Button enaam belaas Enam belas
Play Button 17 Play Button toojooh belaas Tujuh belas
Play Button 18 Play Button laapaan belaas Lapan belas
Play Button 19 Play Button sembeelaan belaas Sembilan belas
Play Button 20 Play Button doowaa poolooh Dua puluh
Play Button 30 Play Button teegaa poolooh Tiga puluh
Play Button 40 Play Button empaat poolooh Empat puluh
Play Button 50 Play Button leemaa poolooh Lima puluh
Play Button 60 Play Button enaam poolooh Enam puluh
Play Button 70 Play Button toojooh poolooh Tujuh puluh
Play Button 80 Play Button laapaan poolooh Lapan puluh
Play Button 90 Play Button sembeelaan poolooh Sembilan puluh
Play Button 100 Play Button suraatoos Seratus
Play Button 500 Play Button leemaa raatoos Lima ratus
Play Button 1,000 Play Button sureeboo Seribu
Play Button 10,000 Play Button sepoolooh reeboo Sepuluh ribu
Play Button 100,000 Play Button suraatoos reeboo Seratus ribu
Play Button 1,000,000 Play Button sejootaa Sejuta
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page