Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been injured. Play Button aandaa chedura Anda cedera.
Play Button You are ill. Play Button aandaa saakeyt Anda sakit.
Play Button Lie still. Play Button baaring deeyaam deeyaam Baring diam-diam.
Play Button We will take care of you. Play Button kaamee aakaan muraawaatee aandaa Kami akan merawati anda.
Play Button Let us help you. Play Button beeyaar kaamee menolong aanda Biar kami menolong anda.
Play Button We must examine you carefully. Play Button kaamee mestee memureyksaa aandaa dengaan teleetee Kami mesti memeriksa anda dengan teliti.
Play Button We will try to not hurt you further. Play Button kaamee aakaan choobaa oontook teedaak menyaakeetee aandaa Kami akan cuba untuk tidak menyakiti anda.
Play Button This will help protect you. Play Button inee boleyh tolong meleendoongee aandaa Ini boleh tolong melindungi anda.
Play Button Do exactly what we ask. Play Button buwaat sebaagaaymaanaa yaang kaamee soorooh Buat sebagaimana yang kami suruh.
Play Button Keep your head very still. Play Button jaangaan guraak-kaan kepaalaa aandaa Jangan gerakkan kepala anda.
Play Button Keep very still. Play Button jaangaan burguraak laangsoong Jangan bergerak langsung.
Play Button Can you breathe? Play Button aandaa boleyh burnaafaas? Anda boleh bernafas?
Play Button Say your name out loud. Play Button seboot naamaa aandaa kuwaat kuwaat Sebut nama anda kuat-kuat.
Play Button Do you hurt anywhere? Play Button dee maanaa aandaa raasaa saakeyt? Di mana anda rasa sakit?
Play Button Show me where. Play Button toonjook-kaan saayaa dee maanaa Tunjukkan saya di mana.
Play Button Show me where it hurts worst. Play Button toonjook-kaan saayaa dee maanaa yaang paaling saakeyt? Tunjukkan saya di mana yang paling sakit?
Play Button Does this hurt? Play Button aadaakaah inee saakeyt? Adakah ini sakit?
Play Button Move all of your fingers. Play Button guraak-kaan semuwaa jaaree taangaan aandaa Gerakkan semua jari tangan anda.
Play Button Move all of your toes. Play Button guraak-kaan semuwaa jaaree kaakee aandaa Gerakkan semua jari kaki anda.
Play Button Open your eyes. Play Button bookaa maataa aandaa Buka mata anda.
Play Button Push against me. Play Button tolaak burlaawaanaan saayaa Tolak berlawanan saya.
Play Button You will feel better soon. Play Button aandaa aakaan muraasaa baayk sebentaar laagee Anda akan merasa baik sebentar lagi.
Play Button You must stay here. Play Button aandaa purloo teeng-gaal dee sinee? Anda perlu tinggal di sini.
Play Button When did you have your last meal? Play Button beelaa kaalee ter-aaKhyer aandaa maakaan? Bila kali terakhir anda makan?
Play Button When was your last bowel movement? Play Button beelaa kaalee tur-aaKhyer aandaa buwaang aayir besaar? Bila kali terakhir anda buang air besar?
Play Button How often are you urinating? Play Button buraapaa kuraap aandaa buwaang aayir kecheel? Berapa kerap anda buang air kecil?
Play Button Is it difficult to urinate? Play Button soosaah kaah oontook aandaa buwaang aayir kecheel? Susah kah untuk anda buang air kecil?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page