Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You are badly hurt. Play Button aandaa cheduraa paaraah Anda cedera parah.
Play Button You are very sick. Play Button aandaa saakeyt turook Anda sakit teruk.
Play Button We need to take you to surgery. Play Button kaamee purloo membaawaa aandaa oontook dee bedaah Kami perlu membawa anda untuk di bedah.
Play Button We need to remove this. Play Button kaamee purloo mengeloowaarkaan inee Kami perlu mengeluarkan ini.
Play Button We need to repair this. Play Button kaamee purloo membaaykee inee Kami perlu membaiki ini.
Play Button If we do not operate, you may die. Play Button kaalaaw kaamee teedaak melaakookaan pembedaahaan eeyaa moong-keen membaawaa maawt Kalau kami tidak melakukan pembedahan, ia mungkin membawa maut.
Play Button If we do not operate, you may lose this. Play Button kaalaaw kaamee teedaak melaakookaan pembedaahaan aandaa moong-keen keheelaangaan inee Kalau kami tidak melakukan pembedahan, anda mungkin kehilangan ini.
Play Button The operation is dangerous, but it is the only way to help you. Play Button pembedaahaan inee saangaat burbaahaayaa taapee inee saahaa jaalaan oontook menyelaamaatkaan aanda Pembedahan ini sangat berbahaya, tapi ini sahaja jalan untuk menyelamatkan anda.
Play Button Do you understand that you need this surgery? Play Button aandaa faahaam yaang aanda memurlookaan pembedaahaan inee? Anda faham yang anda memerlukan pembedahan ini?
Play Button We will operate very carefully. Play Button kaamee aakaan melaakookaan pembedaahaan inee dengaan teleetee Kami akan melakukan pembedahan dengan teliti.
Play Button We want your permission before we operate on you. Play Button kaamee eengeen daapaatkaan eezeen aandaa sebeloom kaamee melaakookaan pembedaahaan Kami ingin dapatkan izin anda sebelum kami melakukan pembedahan.
Play Button May we operate on you? Play Button boleyh kaamee membudaah aandaa? Boleh kami membedah anda?
Play Button We will begin the operation as soon as we can. Play Button keetaa aakaan moolaakaan pembedaahaan inee dengaan sechepaat moong-keen Kita akan mulakan pembedahan ini dengan secepat mungkin.
Play Button This medicine will make you sleep. Play Button obaat inee aakaan membuwaatkaan aandaa teedoor Ubat ini akan membuatkan anda tidur.
Play Button Have you had any surgeries? Play Button aandaa purnaah dee bedaah? Anda pernah di bedah?
Play Button Do you have any allergies, especially to medications? Play Button andaa aadaa aalaahaan turootaamaa dengaan oobaat oobaataan? Anda ada alahan terutama dengan ubat-ubatan?
Play Button Do you have high blood pressure/diabetes or blood sugar control problems? Play Button andaa aadaa tekaanaan daaraah teeng-gee/ kencheeng maanees aataaw maasaa aalaah kaawaalaan goolaa daalaam daaraah? Anda ada tekanan darah tinggi / kencing manis atau masalah kawalan gula dalam darah?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page