Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button inee aakaan membaantoo aandaa Ini akan membantu anda.
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button saayaa aakaan soonteek-kaan jaaroom kecheel dee sinee Saya akan suntikkan jarum kecil di sini.
Play Button We need to give you fluid. Play Button kaamee purloo buree aandaa chechaayir Kami perlu beri anda cecair.
Play Button We need to give you blood. Play Button kaamee purloo buree aandaa bekaalaan daaraah Kami perlu beri anda bekalan darah.
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button saayaa purloo memaasook-kaan tyoop ke daalaam kurong-kong aandaa Saya perlu memasukkan tiub ke dalam kerongkong anda.
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button tyoop inee aakaan membaantoo aandaa burnaafaas dengaan lebeyh baayik Tiub ini akan membantu anda bernafas dengan lebih baik.
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button tyoop inee moong-keen aakaan memboowaat aandaa kooraang seleysa Tiub ini mungkin akan membuat anda kurang selesa.
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button saayaa purloo maasook-kaan tyoop inee melaaloo-ee heedoong turoos ke puroot aandaa Saya perlu masukkan tiub ini melalui hidung terus ke perut anda.
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button aandaa purloo menelaan semaasaa saayaa maasook-kaan tyoop inee ke daalaam heedoong aandaa Anda perlu menelan semasa saya masukkan tiub ini ke dalam hidung anda.
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button meenoom inee sementaaraa saayaa maasook-kaan tyoop inee purlaahaan-laahaan ke daalaam heedoong aandaa Minum ini sementara saya masukkan tiub ini perlahan-lahan ke dalam hidung anda.
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button tyoop inee aakaan menyaaleer keloowaar chaayiraan daaree puroot aandaa Tiub ini akan menyalir keluar cairan dari perut anda.
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button saayaa haaroos maasook-kaan tyoop kecheel ke daalaam leyheyr aandaa oontook membekaalkaan chechaayir Saya harus masukkan tiub kecil ke dalam leher anda untuk membekalkan cecair.
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button saayaa haaroos maasook-kaan tyoop dee daadaa aandaa Saya harus masukkan tiub di dada anda.
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button jaaroom inee aakaan melegaakaan tekaanaan oodaaraa dee daalaam daadaa aanda Jarum ini akan melegakan tekanan udara di dalam dada anda.
Play Button This will help your burns. Play Button inee aakaan membaantoo lookaa turbaakaar aandaa Ini akan membantu luka terbakar anda.
Play Button I need to cut your skin. Play Button saayaa haaroos memotong baahaagiyaan kooleet aandaa Saya harus memotong bahagian kulit anda.
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button kaamee turpaaksaa mengekaang aandaa demee keselaamaataan aandaa Kami terpaksa mengekang anda demi keselamatan anda.
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button aandaa melechoor aakeebaat baahaan keemeeyaa Anda melecur akibat bahan kimia.
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button kaamee haaroos menchoochee baahaan keemeeyaa eetoo daaree kooleet aandaa Kami harus mencuci bahan kimia itu dari kulit anda.
Play Button You will need to be completely washed. Play Button aandaa purloo dee maandeekaan seburseyh-nyaa Anda perlu di mandikan sebersihnya.
Play Button Hold this dressing and apply pressure. Play Button pugaang pembaaloot lookaa inee daan tekaan Pegang pembalut luka ini dan tekan.
Play Button I need to splint your arm. Play Button saayaa haaroos mengaandooh lengaan aandaa Saya harus menganduh lengan anda.
Play Button I need to splint your leg. Play Button saayaa haaroos mengaandooh kaakee aandaa Saya harus menganduh kaki anda.
Play Button I am applying a tourniquet to stop the bleeding. Play Button saayaa purloo goonaakaan aalaat pembaaloot ootook memburhenteekaan pendaaraahaan Saya perlu gunakan alat pembalut untuk memberhentikan pendarahan.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page