Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Have you urinated today? Play Button aandaa soodaah boowaang aayir kecheel haaree inee? Anda sudah buang air kecil hari ini?
Play Button Does your bladder feel full? Play Button aadaakaah poondee kencheeng aandaa muraasaa penooh? Ada kah pundi kencing anda merasa penuh?
Play Button Do you have problems starting to urinate? Play Button aandaa aadaa maasaa aalaah semaasaa moolaa boowaang aayir kecheel? Anda ada masalah semasa mula buang air kecil?
Play Button Do you have an urge to urinate but are unable to pass urine? Play Button aadnaa aadaa raasaa hendaak boowaang aayir kecheel taapee teedaak boleyh melepaas kaanyaa? Anda ada rasa hendak buang air kecil tapi tidak boleh melepas kannya?
Play Button Do you have any pain with urination? Play Button aandaa aadaa raasaa saakeyt semaasaa boowaang aayir kecheel? Anda ada rasa sakit semasa buang air kecil?
Play Button Urinate into this container. Play Button buwaanglaah aayir kecheel dee daalaam bekaas inee Buanglah air kecil di dalam bekas ini.
Play Button You need a tube in your bladder. Play Button aandaa purlookaan tyoop dee poondee kencheeng aandaa Anda perlukan tiub di pundi kencing anda.
Play Button I am going to insert a tube into your bladder to drain urine. Play Button saayaa aakaan maasook-kaan tyoop ke daalaam poondee kencheeng aandaa oontook menyaaloor keloowaar aayir kencheeng Saya akan masukkan tiub ke dalam pundi kencing anda untuk menyalur keluar air kencing.
Play Button This tube will empty the urine from your bladder. Play Button tyoop inee aakaan mengosong-kaan aayir kencheeng daaree poondee aandaa Tiub ini akan mengosongkan air kencing dari pundi anda.
Play Button This tube will feel uncomfortable in you. Play Button tyoop inee aakaan memboowaat aandaa raasaa kooraang seleysaa Tiub ini akan membuat anda rasa kurang selesa.
Play Button Do not touch this tube. Play Button jaangaan sentooh tyoop inee Jangan sentuh tiub ini.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page