Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not eat or drink until the surgery. Play Button jaangaan maakaan aataaw meenoom seheeng-gaa pembedaahaan Jangan makan atau minum sehingga pembedahan.
Play Button Do not eat or drink anything after midnight tonight. Play Button jaangaan maakaan aataaw meenoom aapaa aapaa selepaas tengaah maalaam, maalaam inee Jangan makan atau minum apa-apa selepas tengah malam, malam ini.
Play Button Take this medicine. Play Button aambeylaah oobaat inee Ambillah ubat ini.
Play Button You must remain in bed. Play Button aandaa haaroos tetaap dee kaateel Anda harus tetap di katil.
Play Button Do not move at all. Play Button jaangaan burguraak laangsoong Jangan bergerak langsung.
Play Button You must stay in this room. Play Button aandaa haaroos kekaal daalaam beeleek inee Anda harus kekal dalam bilik ini.
Play Button You must not smoke. Play Button jaangaan merokok Jangan merokok.
Play Button We have to cut your hair off here. Play Button kaamee haaroos memotong raamboot aandaa dee paaraas inee Kami harus memotong rambut anda di paras ini.
Play Button You may get up to go to the toilet. Play Button aandaa boleyh baangoon oontook purgee ke taandaas Anda boleh bangun untuk pergi ke tandas.
Play Button We cannot give you anything to eat or drink. Play Button kaamee teedaak boleyh memburee aanda aapaa aapaa poon oontook maakaan aataaw meenoom Kami tidak boleh memberi anda apa-apa pun untuk makan atau minum.
Play Button If you need surgery, your stomach must be empty. Play Button kaalaaw aandaa purlookaan pembedaahaan puroot aandaa mestee kosong Kalau anda perlukan pembedahan, perut anda mesti kosong.
Play Button We will give you food and drink as soon as it is safe to do so. Play Button kaamee aakaan buree aandaa maakaanaan daan meenoomaan sebaayik saahaajaa ke-aadaa-aan selaamaat Kami akan beri anda makanan dan minuman sebaik sahaja keadaan selamat.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page