Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please wait for an interpreter. Play Button tolong toong-goo jooroobaahaasaa Sila tunggu jurubahasa.
Play Button Please turn off your camera. Play Button tolong maateekaan kamura aandaa Tolong matikan kamera anda.
Play Button Please turn off your recorder. Play Button tolong maateekaan aalaat raakaamaan aandaa Tolong matikan alat rakaman anda.
Play Button Here is a copy of our ground rules. Play Button inee aadaalaah saaleenaan puraatooraan puraatooraan daasaar kaamee Ini adalah salinan peraturan-peraturan dasar kami.
Play Button Sign here if you agree to follow the ground rules. Play Button taandaataangaan dee sinee sekeeraanyaa aandaa setoojoo memaatoohee puraatooraan puraatooraan daasaar inee Tandatangan di sini sekiranya anda setuju mematuhi peraturan-peraturan dasar ini.
Play Button This is not the public affairs office. Play Button inee bookaan pejaabaat haal eh-waal maasyaaraakaat Ini bukan pejabat hal ehwal masyarakat.
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button saayaa bookaan jooroochaakaap raasmee Saya bukan jurucakap rasmi.
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button deeyaa teedaak burhaajaat oontook dee waawaanchaaraa Dia tidak berhajat untuk di wanwancara.
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button deeyaa teedaak burhaajaat oontook dee waawaanchaaraa Dia tidak berhajat untuk di wawancara.
Play Button Do not take photos here. Play Button dee laaraang mengaambeyl gaambaar dee sinee Dilarang mengambil gambar di sini.
Play Button Do not take videos here. Play Button dee laaraang muraakaamkaan veedeeyo dee sinee Dilarang merakamkan video di sini.
Play Button Do not take photos of this place. Play Button dee laaraang mengaambeyl gaambaar tempaat inee Dilarang mengambil gambar tempat ini.
Play Button Do not take videos of this place. Play Button dee laaraang muraakaamkaan veedeeyo tempaat inee Dilarang merakamkan video tempat ini.
Play Button Do not take photos of this piece of equipment. Play Button dee laaraang mengaambeyl gaambaar puraalaataan inee Dilarang mengambil gambar peralatan ini.
Play Button Do not take videos of this piece of equipment. Play Button dee laaraang muraakaamkaan veedeeyo puraalaataan inee Dilarang merakamkan video peralatan ini.
Play Button You cannot enter this area now. Play Button aandaa dee laaraang maasook ke kaawaasaan inee sekaaraang Anda dilarang masuk ke kawasan ini sekarang.
Play Button For security reasons, I cannot address this question. Play Button aataas sebaab sebaab keselaamaataan, saayaa teedaak boleyh menjaawaab so-aalaan inee Atas sebab-sebab keselamatan, saya tidak boleh menjawab soalan ini.
Play Button I cannot address that question until the investigation is finished. Play Button saayaa teedaak boleyh menjaawaab so-aalaan eetoo seheeng-gaa seeyaasaataan selesaay Saya tidak boleh menjawab soalan itu sehingga siasatan selesai.
Play Button We do not discuss personnel or equipment strength with the media. Play Button keetaa teedaak membeenchaang-kaan tentaang kekoo-aataan aang-gotaa daan puraalaatan dengaan peyhaak meedeeyaa Kita tidak membincangkan tentang kekuatan anggota dan peralatan dengan pihak media.
Play Button We do not discuss future operations with the media. Play Button keetaa teedaak membeenchaang-kaan tentaang haal haal opuraasee maasaa depaan dengaan peyhaak meedeeyaa Kita tidak membincangkan tentang hal-hal operasi masa depan dengan pihak media.
Play Button We do not discuss nuclear operations with the media. Play Button keetaa teedaak membeenchaang-kaan tentaang haal haal opuraasee nookleer dengaan peyhaak meedeeyaa Kita tidak membincangkan tentang hal-hal operasi nuklear dengan pihak media.
Play Button We do not discuss chemical operations with the media. Play Button keetaa teedaak membeenchaang-kaan tentaang haal haal opuraasee keemeeya dengaan peyhaak meedeeyaa Kita tidak membincangkan tentang hal-hal operasi kimia dengan pihak media.
Play Button We do not discuss biological operations with the media. Play Button keetaa teedaak membeenchaang-kaan tentaang haal haal opuraasee baayolojee dengaan peyhaak meedeeyaa Kita tidak membincangkan tentang hal-hal operasi biologi dengan pihak media.
Play Button We do not have information on this subject. Play Button kaamee teedaak aadaa maak-loomaat tentaang purkaaraa inee Kami tidak ada maklumat tentang perkara ini.
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button naamaa naamaa maangsaa teedaak boleyh dee kelooaarkaan sehing-gaa peyhaak keloo-aargaa mureykaa dee bureetaahoo Nama-nama mangsa tidak boleh dikeluarkan sehingga pihak keluarga mereka di beritahu.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page