Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is the ___ public affairs office. Play Button inee yaalaah ___ pejaabaat haal eh-waal mashaaraakaat Ini ialah ___ pejabat hal ehwal masyarakat.
Play Button This is not the public affairs office. Play Button inee bookaan pejaabaat haal eh-waal mashaaraakaat Ini bukan pejabat hal ehwal masyarakat.
Play Button What is your name? Play Button siyaapaa naamaa aanda? Siapa nama anda?
Play Button What media organization do you represent? Play Button aanda mewaakeelee orgaaneesaasee meedyaa aapaa? Anda mewakili organisasi media apa?
Play Button Where is your organization based? Play Button dee maanaa orgaaneesaasee aandaa burpoosaat? Di mana organisasi anda berpusat?
Play Button What is your publication? Play Button aapaa naamaa penurbeytaan aandaa? Apa nama penerbitan anda?
Play Button What is your program? Play Button aapaa pograam aandaa? Apa program anda?
Play Button What is the subject of this article? Play Button aapaa taajook aateekel inee? Apa tajuk artikel ini?
Play Button What is your question? Play Button aapaa so-aalaan aandaa? Apa soalan anda?
Play Button Could you please ask the question in a different way? Play Button boleyh aanda taanyaa so-aalaan eetoo dengaan chaaraa laayin? Boleh anda tanya soalan itu dengan cara lain?
Play Button Could you please use simpler language? Play Button boleyh aandaa goonaa baahaasaa yaang lebeeh moodaah? Boleh anda guna bahasa yang lebih mudah?
Play Button What is your deadline? Play Button beelaa taariKh tootoop toogaasaan aanda? Bila tarikh tutup tugasan anda?
Play Button Tomorrow Play Button esok Esok
Play Button In two days Play Button daalaam maasaa doowaa haaree Dalam masa dua hari
Play Button In three days Play Button daalaam maasaa teegaa haaree Dalam masa tiga hari
Play Button Next week Play Button meeng-goo depaan Minggu depan
Play Button Next month Play Button boolaan depaan Bulan depan
Play Button What is your phone number? Play Button buraapaa nomboor teleefon aanda Berapa nombor telefon anda?
Play Button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Play Button saatoo doowaa teegaa empaat leemaa enaam toojooh laapaan sembeelaan sepoolooh Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tujuh, Lapan, Sembilan, Sepuluh
Play Button Please say one number at a time. Play Button tolong sebootkaan nomboor saatoo pur saatoo Tolong sebutkan nombor satu per satu.
Play Button A press release on that subject is being prepared. Play Button kenyaataan aKhbaar tentaang pekaaraa eetoo sedaang dee sedeeyaakaan Kenyataan akhbar tentang perkara itu sedang di sediakan.
Play Button There will be a press conference on that subject. Play Button seedaang meedeeya tentaaang pekaaraa turseboot aakaan dee aadaakaan Sidang media tentang perkara tersebut akan di adakan.
Play Button The time for the press release has not been decided yet. Play Button maasaa oontook kenyaataan aKhbaar eetoo beloom dee tentookaan laagee Masa untuk kenyataan akhbar itu belum di tentukan lagi.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page