Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I do not wish to give an interview. Play Button saayaa teedaak burhaasraat oontook dee waawaanchaaraa Saya tidak berhasrat untuk di wawancara.
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button deeyaa teedaak burhaasraat oontook dee waawaanchaaraa Dia tidak berhasrat untuk di wawancara.
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button deeyaa teedaak burhaasraat oontook dee waawaanchaaraa Dia tidak berhasrat untuk di wawancara.
Play Button I am not qualified to answer that question. Play Button saayaa teedaak laayaak oontook menjaawaab so-aalaan eetoo Saya tidak layak untuk menjawab soalan itu.
Play Button She is not qualified to answer that question. Play Button deeyaa teedaak laayaak oontook menjaawaab so-aalaan eetoo Dia tidak layak untuk menjawab soalan itu.
Play Button He is not qualified to answer that question. Play Button deeyaa teedaak laayaak oontook menjaawaab so-aalaan eetoo Dia tidak layak untuk menjawab soalan itu.
Play Button He does not want to answer that question. Play Button deeyaa teedaak maahoo menjaawaab so-aalaan eetoo Dia tidak mahu menjawab soalan itu.
Play Button She does not want to answer that question. Play Button deeyaa teedaak maahoo menjaawaab so-aalaan eetoo Dia tidak mahu menjawab soalan itu.
Play Button I will not answer this question. Play Button saayaa teedaak aakaan menjaawaab so-aalaan eetoo Saya tidak akan menjawab soalan itu.
Play Button I have no answer at this time. Play Button saayaa teedaak aadaa jaawaapaan paadaa maasaa inee Saya tidak ada jawapan pada masa ini.
Play Button I would like to stop this interview. Play Button saayaa eengeen meng-aaKheeree waawaanchaaraa inee Saya ingin mengakhiri wawancara ini.
Play Button She would like to stop this interview. Play Button deeyaa eengeen meng-aaKheeree waawaanchaaraa inee Dia ingin mengakhiri wawancara ini.
Play Button He would like to stop this interview. Play Button deeyaa eengeen meng-aaKheeree waawaanchaaraa inee Dia ingin mengakhiri wawancara ini.
Play Button No comment. Play Button teedaak aadaa komen Tidak ada komen.
Play Button Can you please ask the question in simpler language? Play Button boleyh aanda tolong taanyaa so-aalaan daalaam baahaasaa yaang lebeyh moodaah? Boleh anda tolong tanya soalan dalam bahasa yang lebih mudah?
Play Button This interview is over. Play Button waawaanchaaraa inee selesaay Wawancara ini selesai.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page