Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button ___ will be here soon. Play Button ___ aakaan teebaa sebentaar laagee ___ akan tiba sebentar lagi.
Play Button I will call on you to speak. Play Button saayaa aakaan paang-geel aandaa oontook burchaakaap Saya akan panggil anda untuk bercakap.
Play Button He will call on you to speak. Play Button deeyaa aakaan paang-geel aandaa oontook burchaakaap Dia akan panggil anda untuk bercakap.
Play Button She will call on you to speak. Play Button deeyaa aakaan paang-geel aandaa oontook burchaakaap Dia akan panggil anda untuk bercakap.
Play Button Please ask only one question each time you are called on. Play Button tolong taanyaa saatoo so-aalaan saahaajaa setyaap kaalee aandaa dee paang-geyl Tolong tanya satu soalan sahaja setiap kali anda di panggil.
Play Button You may ask one legitimate follow-up question per turn. Play Button aandaa boleyh burtaanyaa saatoo so-aalaan aandaa boleyh bertaanya saatoo so-aalaan burkaaytaan setyaap kaalee geeleyraan Anda boleh bertanya satu soalan berkaitan setiap kali giliran.
Play Button Please wait for the interpreter to translate your question. Play Button seelaa toong-goo oontook jooroobaahaasaa menturjemaah-kaan so-aalaan aandaa Sila tunggu untuk jurubahasa menterjemahkan soalan anda.
Play Button Please wait for the interpreter to translate your answer. Play Button seelaa toong-goo oontook jooroobaahaasaa menturjemaah-kaan jaawaapaan aandaa Sila tunggu untuk jurubahasa menterjemahkan jawapan anda.
Play Button That is a separate question; there may be time to address it later. Play Button inee so-aalaan yaang bur-aaseengaan moong-keen aadaa maasaa oontook dee jaawaab naantee Ini soalan yang berasingan; mungkin ada masa untuk di jawab nanti.
Play Button We ran out of time. Play Button keetaa kehaabeesaan maasaa Kita kehabisan masa.
Play Button If he promised you information, be sure to give your contact information to ____. Play Button jeekaa deeyaa menjaanjeekaan aandaa keturaangaan paasteekaan aandaa memburee keturaangaan hooboongaan aandaa ke ___ Jika dia menjanjikan anda keterangan, pastikan anda memberi keterangan hubungan anda ke ___
Play Button If she promised you information, be sure to give your contact information to her. Play Button jeekaa deeyaa menjaanjeekaan aandaa keturaangaan paasteekaan aandaa memburee keturaangaan hooboongaan aandaa kepaadaa deeyaa Jika dia menjanjikan anda keterangan, pastikan anda memberi keterangan hubungan anda kepada dia.
Play Button If I promised you information, be sure to give your contact information to me. Play Button jeekaa deeyaa menjaanjeekaan aandaa keturaangaan paasteekaan aandaa memburee keturaangaan hooboongaan aandaa kepaadaa saayaa Jika saya menjanjikan anda informasi, pastikan anda memberi keterangan hubungan anda kepada saya.
Play Button Another session will take place later today. Play Button saatoo laagee sesee aakaan dee aadaakaan haaree inee naantee Satu lagi sesi akan di adakan hari ini nanti.
Play Button Thanks for your cooperation. Play Button tereemaa kaseyh aataas kurjesaamaa aandaa Terima kasih atas kerjasama anda.
Play Button Thanks for your understanding. Play Button tereemaa kaseyh kuraanaa memaahaamee Terima kasih kerana memahami.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page