Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button saayaa bookaan jooroochaakaap raasmee Saya bukan jurucakap rasmi.
Play Button Please wait for the public affairs representative. Play Button seelaa toong-goo kedaataangaan waakeel daaree haal eh-waal maasharaakaat Sila tunggu kedatangan wakil dari hal ehwal masyarakat.
Play Button I can only tell you what I know. Play Button saaya haanyaa boleyh bureetaahoo aandaa aapaa yaang saayaa taahoo Saya hanya boleh beritahu anda apa yang saya tahu.
Play Button The situation is under control. Play Button ke-aadaa-aan turkaawaal Keadaan terkawal.
Play Button We are doing everything we can to restore order. Play Button kaamee sedaang melaakookaan sedaayaa oopaayaa kaamee oontook memooleyh-kaan ke-aadaa-aan Kami sedang melakukan sedaya upaya kami untuk memulihkan keadaan.
Play Button We are doing everything we can to protect lives. Play Button kaamee sedaang melaakookaan sedaayaa oopaayaa kaamee oontook meleedoongee nyaawaa oraang raamaay Kami sedang melakukan sedaya upaya kami untuk melindungi nyawa orang amai.
Play Button We are doing everything we can to save lives. Play Button kaamee sedaang melaakookaan sedaayaa oopaayaa kaamee oontook menyelaamaatkaan nyaawaa oraang raamaay Kami sedang melakukan sedaya upaya kami untuk menyelamatkan nyawa orang ramai.
Play Button There was an incident. Play Button telaah burlaakoo saatoo kemaalaangaan Telah berlaku satu kemalangan.
Play Button The incident is under investigation. Play Button kemaalaangaan eetoo daalaam seyaasaataan Kemalangan itu dalam siasatan.
Play Button We are taking this matter very seriously. Play Button kaamee memaandaang buraat maasaalaah inee Kami memandang berat masalah ini.
Play Button People have been injured. Play Button raamaay oraang yaang turcheduraa Ramai orang yang tercedera.
Play Button Civilians have been injured. Play Button raamaay oraang aawaam yaang turcheduraa Ramai orang awam yang tercedera.
Play Button Police have been injured. Play Button aadaa polees yaang turcheduraa Ada polis yang tercedera.
Play Button Service members have been injured. Play Button aadaa aang-gotaa tenturaa yaang turcheduraa Ada anggota tentera yang tercedera.
Play Button Service members have been killed. Play Button aadaa aang-gotaa tenturaa yaang turboonooh Ada anggota tentera yang terbunuh.
Play Button People have been killed. Play Button aadaa oraang yaang turboonooh Ada orang yang terbunuh.
Play Button Civilians have been killed. Play Button aadaa oraang aawaam yaang turboonooh Ada orang awam yang terbunuh.
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button naamaa naamaa teedaak boleyh dee kloo-aarkaan seheeng-ga kloo-aargaa maangsaa dee buritaahoo Nama nama tidak boleh di keluarkan sehingga keluarga mangsa diberitahu.
Play Button The official spokesman is expected here soon. Play Button jooroochaakaap raasmee dee jaang-kaa teebaa dee sinee sebentaar laagee Jurucakap rasmi di jangka tiba di sini sebentar lagi.
Play Button Appropriate action will be taken. Play Button teendaakaan yaang waajaar aakaan dee aambeel Tindakan yang wajar akan di ambil.
Play Button We take every report of wrongdoing very seriously. Play Button kaamee mengaambeylkeeraa semoowa laaporaan kesaalaahaan dengaan seereeyus Kami mengambilkira semua laporan kesalahan dengan serius.
Play Button We have secured the area where the incident occurred. Play Button kaamee telaah mengaawaal kitaat kaawaasaan dee maanaa kemaalaangaan eetoo burlaakoo Kami telah mengawal ketat kawasan di mana kemalangan itu berlaku.
Play Button I am sorry but you have to wait for the report. Play Button maa-aafkaan saayaa taapee aandaa turpaaksaa menoong-goo laaporaan Maafkan saya, tapi anda terpaksa menuggu laporan
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page