Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Taxiway Play Button mamaR TeyaaRa ممر الطيارة
Play Button Taxi Play Button zeed beTeyaaRa زيد بالطيارة
Play Button Turn right. Play Button dooR 'al leemen دور عال الليمن
Play Button Turn left. Play Button dooR 'al leysaR دور عال الليسر
Play Button To the hardstand. Play Button dKhul lpaRking dyaal TeyaaRa ادخل لباركينغ ديال الطيارة
Play Button Follow the "follow-me" truck. Play Button tbe' shaaHinat iRshaad TeyaaRaat اتبع شاحنة ارشاد الطيارات
Play Button Take runway ___. Play Button Khood laapeest ___ خود لابيست ___
Play Button Hold short of runway. Play Button qaReb Hda laapeest oogef قرب حدى لابيست اووقف
Play Button Is able, enter next taxiway. Play Button eela kaan mumkin, dKhul lmamaR jaay يلا كان ممكن، ادخل للممر الجاي
Play Button Taxi to parking. Play Button zeed beTeyaaRa wpaaRkeeha زيد بالطيارة وباركيها
Play Button Marshallers will assist. Play Button lmuRshideen ghaadee y'aawnook bel-iRshaadaat المرشدين غادي يعانوك بالارشادات
Play Button Taxi into position and hold. Play Button seeR laapeest wmatqale'sh Hta ne'Teeyook l-iden سير لابيست وماتقلعش حتى نعطيوك الادن
Play Button There is an obstacle in our way. Play Button kaayen waaHed lHaajiz saad leena lmamaR كاين واحد الحاجز ساد لينا الممر
Play Button Can you move that ___? Play Button waash yimkin-lek tHayed deek ___? واش يمكن لك تحيد ديك ___؟
Play Button car? Play Button Tonobeel? طونوبيل؟
Play Button truck? Play Button kaamyo? كاميو؟
Play Button airplane? Play Button TeyaaRa? طيارة؟
Play Button powercart? Play Button l'aRaaba l-ilekTRoniya? العربة الاليكترونية؟
Play Button We need minimum ___. Play Button KheSna 'al aaqal ___ خصنا عال الاقل ___
Play Button 50 feet taxiway Play Button lmamaR feeh Khemseen qadam الممر فيه ٥٠ قدم
Play Button 70 feet taxiway Play Button lmamaR feeh seb'een qadam الممر فيه ٧٠ قدم
Play Button Our wingspan is ___ meters. Play Button lmasaafa beyn ljanaaHeyn feTeyaaRa dyaalna feeha ___ meetRo المسافة بين الجناحين فالطيارة ديالنا فيها ___ ميترو
Play Button We need wingtip clearance. Play Button KheSna misaaHa kaafya leTol dyaal l-ajneeHa خصنا مساحة كافية للطول ديال الاجنحة
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page