Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if convoy is attacked!. Play Button maatewqefsh eela hjem shee waaHed 'al qaafeela? ماتوقفش يلا هجم شي واحد عال القافلة؟
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button soog 'al l-aqal tlaata keeloometaR qbel maa toogef سوق عال الاقل تلاتة كيلوميتر قبل ماتوقف؟
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button lmasaafa ilee KhaS ha tkoon maabeenek wbeen Tonobeel ilee gudaamek floToRoot hiya myaat meetaR المسافة اللي خصها تكون مابينك وبين الطونوبيل اللي قدامك فلوتو روت هي مية متر
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button lmasaafa ilee KhaS ha tkoon maabeenek wbeen Tonobeel ilee gudaamek flemdeena hiya Khamseen meeteRo المسافة اللي خصها تكون مابينك وبين التونوبيل اللي قدامك فالمدينة هي خمسين مترو
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button eela wqefti feTReeq, Khalee masaafa kaafya mabeynek wbeyn Tonobeel ilee gudaamek baash eela kaan men DaRooRee tfootha, telqa masaafa gudaamek يلا وقفت فالطريق، خلي مسافة كافية مابينك وبين الطونوبيل اللي قدامك باش يلا كان من الضروري تفوتها، تلقى مسافة قدامك
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button eela tlefti 'al qaafeela, nquS men suR'a wtsena teywSel 'leek lkaamyu dyaal l'askaR, Khaleeh yfootek wteb'u يلا تلفت عال القافلة، نقص من السرعة وتسنا تيوصل عليك الكاميو ديال العسكر، خليه يفوتك وتبعو
Play Button No weapons. Play Button memnoo' slaaH ممنوع السلاح
Play Button No cell phone use. Play Button memnoo' isti'maal lpoRtaabel ممنوع استعمال البورتابل
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button matlooHsh lmaakla wlaa lmaa lenaas ماتلوحش الماكلة ولا الما للناس
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button memnoo' baash tlooH zbel felmuKhiyaamaat wleblaayiS dyaal l'askaR ممنوع باش تلوح الزبل فالمخيمات والبلايص ديال العسكر
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button tjaawez gaa' lkamyoonaat lKhaasRa felqaafeela? تجاوز كاع الكاميونات الخاسرة فالقافلة؟
Play Button No flashing beacons. Play Button memnoo' isti'maal maSasbeeH w-aDwaa- taHdeeR ممنوع استعمال مصابيح واضواء التحدير
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button deeR leysaans feenma toogef Tonobeel دير ليسانس فينما توقف الطونوبيل؟
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button ghaadee ne'Teewukum lmaakla fshee muKhayamaat 'askaaReeya eela kaanet mitwufRa غادي نعطيوكم الماكلة فشي مخيمات عسكرية يلا كانت متوفرة
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button jeeb m'aak bizaaf dyaal lmaakla welmaa جيب معاك بزاف ديال الماكلة و الما
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button eela wgefti l-ay sabab men l-asbaab welqaafeela kemlaat TReyqha, tsena l'askaR baash yjeeyoo y'aawnook يلا وقفت لاي سبب من الاسباب والقافلة كملات طريقها، تسنا العسكر باش يجيو يعاونوك
Play Button They will escort you back into position. Play Button ghaadee yemshyoo m'aak Hta yweSlook lelmoDe' dyaalek غادي يمشيو معاك حتى يوصلوك للموضع ديالك
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button memnoo' lemdaabza wlemKhaSma maabeen shiyaafeR 'al leblaayiS felqaafeela ممنوع المدابزة والمخاصمة مابين الشيافرعلى البلايص فالقافلة
Play Button Drive in single file. Play Button soog fKhaT waaHed سوق فخط واحد
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button koon mesta'ed baash toogef wet'aawen lkaamyoowaat lKhaasRa كون مستعد باش توقف وتعاون الكاميوات الخاسرة
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button gool leshaaf dyaal lqaafeela gaa' lmashaakil ilee yimkin tSaadefha m'a shiyaafeR قول للشاف ديال القافلة كاع المشاكل اللي يمكن تصادفها مع الشيافر
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button laadRog weshRaab memnoo'een Khilaal soogaan لادروك والشراب ممنوعين خلال السوقان
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button KhaSek te'Raf keefaash tbedel iR-Rweyda wKhaS ykoon 'endek l-adawaat laazima خصك تعرف كِيفاش تبدل الرويدة وخص يكون عندك الادوات اللازمة
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers’ responsibility. Play Button laashaaRj wesmaaTee wesnaasel weRwaayid mes-ooleeya dyaal sheyfoR لاشارج والسماطي والسناسل والروايد مسؤولية ديال الشيفور
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button qaleb Tonobeeltek feenma toogef lqaafeela قلب طونوبيلتك فينما توقف القافلة
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page