Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button tapaayko deeye ko nam ke ho? तपाईंलाई दिएको नाम के हो?
Play Button What is your family name? Play Button tapaayko pareevaareek nam ke ho? तपाईको पारिवारिक नाम के हो?
Play Button What is your nationality? Play Button tapaayko rastreeyeta ke ho? तपाईको रास्ट्रीयता के हो?
Play Button What country were you born in? Play Button tapaay kun desma janmanu vaa teeyo? तपाई कुन देशमा जन्मनु भा थियो?
Play Button How old are you? Play Button tapaay katee barso ko hunuhuncha? तपाई कति बर्षको हुनुहुन्छ?
Play Button Do you have an identity card? Play Button ke tapaay saanga paareechaye paatraa cha? तपाई संग परिचयपत्र छ?
Play Button Show me your identification. Play Button maalaaee afno paareechaye deKhaaunus मलाई आफ्नो पहिचान देखाउनुस
Play Button How many people live in this area? Play Button yo chetrama kaatee jaanaa baaschan? यो क्षेत्रमा कति जना बस्छन?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button yo samudaayko mukeeyaa ko ho? यो समुदायको मुखिया को हो?
Play Button What is his name? Play Button vaahaako nam ke ho? वहाको नाम के हो?
Play Button Please write down his name. Play Button kreepaayaa vaahaako nam lekee deenus कृपया वहाको नाम लेखि दिनुस्
Play Button Show us the leader. Play Button hameelaaee afno neta deKhaaunus हामीलाई आफ्नो नेता देखाउनुस.
Play Button How many men and women live in this community? Play Button yo samudaayma kaatee janaa lognemanchey raa aaymayharu baaschan? यो समुदायमा कतिजना लोग्नेमान्छे र आइमाइहरु बस्छन?
Play Button How many children live here? Play Button kaateevotaa bachchaaharu baaschan? कतिवटा बच्चाहरु बस्छन?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button ke yahaa bachchaaharuko laagee beedyaalayaharu chan? के यहाँ बच्चाहरुको लागि बिद्यालयहरु छन्?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button ke yahaako mancheyharulaaee prasasta kaane panee cha? के यहाँको मान्छेहरुलाई प्रसस्त खाने पानी छ?
Play Button Is there a water well? Play Button ke yahaa paneeko eenar cha? के यहाँ पानीको इनार छ?
Play Button Is there a public fountain? Play Button ke yahaa paneeko sarvojaneek fora cha? के यहाँ पानीको सार्वजनिक फोहरा छ?
Play Button Are there any medics here? Play Button ke yahaa cheekeetsakharu chaan? के यहाँ चिकित्सकहरु छन्?
Play Button Are there any engineers? Play Button ke yahaa eenjeeneeyerharu chaan? के यहाँ इंजीनियरहरु छन्?
Play Button Are there any teachers? Play Button ke yahaa seekchaak haru chaan? के यहाँ शिक्षकहरु छन्?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button ke yahaa Khaalee vaavanharu chaan? के यहाँ खाली भवनहरु छन्?
Play Button Is there a local police force? Play Button ke yahaa staaneeye pulees baal cha? के यहाँ स्थानीय पुलिस बल छ?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button yahaa janataako surakchaa ko laagee jeemmedaar ko cha? यहाँ जनताको सुरक्षा को लागि जिम्मेदार को छ?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button aago bataa saamraakchanko jeemmevaaree kasko ho? आगो बाट संरक्षणको जिम्मेवारी कसको हो?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button ke tapaay saangaa aago bujhaaune upakaran cha? के तपाई संग आगो बुझाउने उपकरण छ?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button ke tapaay saangaa damkaal cha? के तपाई संग दमकल छ?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button durgaatna paarda tapaayharu kaslaaee bolaaunu huncha? दुर्धटना पर्दा तपाईहरु कसलाई बोलाउनु हुन्छ?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button ke yahaa aapatkaaleen vaahanharu sanchaaleet chaan? के यहाँ आपातकालीन वाहनहरु सन्चालित छन्?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button tapaayko yo chetrama kaatee fonharu chaan? तपाईको यो क्षेत्रमा कती फोनहरु छन्?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button yahaako kaatee gaarharu ma fon cha? यहाको कती घरहरु मा फोन छ?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button ke yahaa kaaryaatmak pulees chaukee cha? के यहाँ कार्यात्मक पुलिस चौकी छ?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button yahaa kaateejanaa kaamdaarharu aheelepanee jaageerma chaan? यहाँ कतीजना कामदारहरु अहिलेपनि जागिरमा छन?
Play Button What's the means of communication? Play Button yahaa sanchaar kaa saadanharu ke hun? यहाँ संचारका साधनहरु के हुन्?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button ke yahaa ko pulees chaukeele amereekaako sahaayataa beena samanyarupma kare gaarnaa saakcha? के यहाँको पुलिस चौकीले अमेरिकाको सहायता बिना सामान्यरुपमा कार्य गर्न सक्छ?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button ke amereekan bal yahaa ko staaneeye pulees maatee afno kartaabe chaheeye aanusar neevaulaa vaanera neervar huna sakcha? के अमेरिकन बल यहाँ को स्थानीय पुलिस माथि आफ्नो कर्तब्य चाहिए अनुसार निभाउला भनेर निर्भर हुन सक्छ?
Play Button How many vehicles are available? Play Button kaateevataa vaahanharu uplabdaa chaan? कतिवटा वाहनहरु उपलब्ध छन्?
Play Button What is the telephone number? Play Button fon naamber ke ho? फोन नम्बर के हो?
Play Button Do you use radio communications? Play Button ke tapaay redeeyo saanchaarharu praayog gaarnu huncha? के तपाई रेडियो संचारहरु प्रयोग गर्नु हुन्छ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page