Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many radios and TVs are in this area? Play Button yo chetrama kaateevataa redeeyoharu raa teveeharu chaan? यो क्षेत्रमा कतिवटा रेडियोहरु र टिभीहरु छन्?
Play Button Do you have a radio station in this area? Play Button tapaayko chetrama redeeyo stayshen cha? तपाईको क्षेत्रमा रेडियो स्टेशन छ?
Play Button Do you have a TV station in the area? Play Button tapaayko chetrama doordarshan stayshen cha? तपाईको क्षेत्रमा दुरदर्शन स्टेशन छ?
Play Button Do you have a public announcement system? Play Button ke tapaay kahaa sarvojaneek goshara gaarne pranaalee cha? के तपाई कहाँ सार्वजनिक घोषणा गर्ने प्रणाली छ?
Play Button Where do you post announcements? Play Button tapaay afno goshanaaharu kahaa taasnu huncha? तपाई आफ्नो घोषणाहरु कहाँ टास्नु हुन्छ?
Play Button Is there a local newspaper? Play Button ke yahaa staaneeye aKhaabar cha? के यहाँ स्थानीय अखबार छ?
Play Button Is there a news agency representative nearby? Play Button ke yahaa naajeeka koee samaachaar ejeensee ko prateeneedee cha? के यहाँ नजिक कोइ समाचार एजेंसी को प्रतिनिधि छ?
Play Button Is there an information center? Play Button ke yahaa soochaanaa kendraa cha? के यहाँ सूचना केन्द्र छ?
Play Button Do you receive fliers? Play Button ke tapaayle flaayers paaunu huncha? के तपाईले फ्लाएर्स् पाउनु हुन्छ?
Play Button Who distributes the fliers? Play Button felaayers haru baadane kam kaasle gaarchaa? फ्लाएर्स् हरु बाडने काम कसले गर्छ?
Play Button Where do you buy a newspaper? Play Button tapaayle aKhaabar kahaa keennu huncha? तपाईले अखबार कहाँ किन्नु हुन्छ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page