Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button tapaayko bachchaa beeramee cha तपाईको बच्चा बिरामी छ
Play Button Your child is hurt. Play Button bachchaa gayte cha बच्चा घाइते छ
Play Button We need to care for your child. Play Button hameele tapaayko bachchaako ramro herbeechar gaarnu paarcha हामीले तपाईंको बच्चाको राम्रो हेरबिचार गर्नुपर्छ
Play Button You may stay with your child. Play Button tapaayle aafno bachchaalaaee hamee kahaa raknaa deenu paarch तपाईले आफ्नो बच्चालाई हामी कहाँ राख्न दिनु पर्छ
Play Button Let us examine your child in private. Play Button tapaay aafno bachchaa saanga basna saknu huncha तपाई आफ्नो बच्चासंग बस्न सक्नु हुन्छ
Play Button Your child will get better soon. Play Button hameelaaee,tapaayko bachchaa ekaantamaa jaachna deenus हामीलाई, तपाईको बच्चा एकान्तमा जाच्न दिनुस
Play Button This medicine will help your child. Play Button tapaayko bachchaa cheeto teek hunch तपाईको बच्चा छिटो ठिक हुन्छ
Play Button Did your child eat today? Play Button yo aushadeele tapaayko bachchaalaaee sahaayetaa garch? यो औषधिले तपाईको बच्चालाई सहायता गर्छ?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button ke tapaeeko bachchaale ajaa kaanaa kaayeko teeyo? के तपाईको बच्चाले आज खाना खाएको थियो?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button ke tapaeeko bachchaale heejo kaanaa kaayeko teeyo? के तपाईको बच्चाले हिजो खाना खाएको थियो?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button ke tapaeeko bachchaale ajaa peeshaaba gareko teeyo? के तपाईको बच्चाले आज पिसाब गरेको थियो?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button ke tapaeeko bachchaale ajaa deesaa gareko teeyo? के तपाईको बच्चाले आज दिसा गरेको थियो?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button ke tapaeeko bachchaale heejo deesaa gareko teeyo? के तपाईको बच्चाले हिजो दिसा गरेको थियो?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button ke tapaayko bachchaalaaee cherpattee laageko teeyo? के तपाईको बच्चालाई छेरपटी लागेको थियो?
Play Button Your child looks healthy. Play Button ke tapaeeko bachchaale ultee gaardaay teeyo के तपाईको बच्चाले उलटी गर्दै थियो
Play Button Your child will be fine. Play Button bachchaa swastaa dekeencha बच्चा स्वस्थ देखिन्छ
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button tapaayko bachchaalaaee sancho huncha तपाईको बच्चालाई सन्चो हुन्छ
Play Button This illness will pass slowly, but your child’s health will return completely. Play Button tapaayko bachchaa derey samaya samma beeraamee rahaala तपाईको बच्चा धेरै समय सम्म बिरामी रहला
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button yo beemaaree beestaaree jaancha, taara tapaayko bachchaako swastaa purna roople peertaa aaucha यो बीमारी बिस्तारै जान्छ, तर तपाईको बच्चाको स्वास्थ्य पूर्ण रूपले फिर्ता आउछ
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button bachchaalaaee kehee gaantaako antraalmaa syaano vaag kwaunu hola बच्चालाई केहि घंटाको अन्तरालमा स्यानो भाग ख्वाउनु होला
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button aafno bachchaalaaee kehee gaantaako antraalmaa yo peeuna maddat gaarnu holaa आफ्नो बच्चालाई केहि घंटाको अन्तरालमा यो पिउन मद्दत गर्नु होला
Play Button Allow your child to sleep. Play Button aafno bachchaalaaee praatyek chaar gaantaako antraalmaa yo aushadee kwaunu holaa आफ्नो बच्चालाई प्रत्येक चार घंटाको अन्तरालमा यो औषधि ख्वाउनु होला
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button aafno bachchaalaaee sutna deenus आफ्नो बच्चालाई सुत्न दिनुस
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button tapaaylaay paanee bachchaa jatteekaay neendrako zarurat cha तपाईलाई पनी बच्चा जत्तिकै निद्राको जरुरत छ
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button aafno bachchaalaaee yaha bolee feree lyeunu holaa आफ्नो बच्चालाई यहाँ भोली फेरी ल्याउनु होला
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button eyadee tapaayko bachchaama volee samma sudaar vaayena baane yaha lyaaunu holaa यदि तपाईको बच्चामा भोली सम्म सुधार भएन भने यहाँ ल्याउनु होला
Play Button You may stay with your child. Play Button hamee bachchaako swastaako barema tapaay saanga taahaa paaulaa हामी बच्चाको स्वास्थ्यको बारेमा तपाईसँग थाहा पांउला
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page