Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any chest pain or tightness? Play Button ke tapaayko chaateemaa peeda atavaa jakadan cha? के तपाईको छातीमा पीडा अथवा जकड़न छ?
Play Button Are you having trouble trying to breathe? Play Button ke tapaaylaay saas ferna ma kateenaaee hundaey cha? के तपाईलाई सास फेर्नमा कठिनाई हुँदैछ?
Play Button Do you have chest pain over your entire chest? Play Button ke tapaayko chaateeko peeda purey chaateema cha? के तपाईको छातीको पीडा पुरै छातीमा छ?
Play Button Do you have pain from your chest into your arm? Play Button ke tapaayko peeda, chaatee dekee paKhura samma cha? के तपाईको पीडा, छाती देखि पाखुरा सम्म छ?
Play Button Have you had this type of chest pain before? Play Button ke tapaayko chaatee poheele eseree dukeko teeyo? के तपाईको छाती पहिले यसरी दुखेको थियो?
Play Button Do you feel light-headed with the chest pain? Play Button ke tapaaylaay chaatee dukda reengataa laageko maasus huncha? के तपाईलाई छाती दुख्दा रिङ्गटा लागेको महसुस हुन्छ?
Play Button Do you sweat with the chest pain? Play Button ke tapaaylaay chaatee dukda pasheena aaucha? के तपाईलाई छाती दुख्दा पसीना आउछ?
Play Button This heart pill may give you a headache. Play Button yo mutuko goleele tapaayko kapaal dukna sakcha यो मुटुको गोलीले तपाईको कपाल दुख्न सक्छ
Play Button This will go under your tongue. Play Button yo tapaayko jeebro munee jaancha यो तपाईको जिब्रो मुनि जान्छ
Play Button Chew this and swallow it. Play Button eslaaee chpaayraa neelnu यसलाई चपाएर निल्नु
Play Button Let us take care of you. Play Button hameelaaee aafno herbeechaar gaarna deenus हामीलाई आफ्नो हेरविचार गर्न दिनुस
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page