Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any of the following problems? Play Button ke tapaaylaay eeneeharu maadey kuney paanee samasya cha? के तपाईलाई इनिहरु मध्ये कुनै पनि समस्या छ?
Play Button Abdominal pain Play Button peytko peedaa पेटको पीडा
Play Button Back pain Play Button daadako peeda ढाडको पीडा
Play Button Bleeding from anywhere Play Button kaahee bataa paanee raktaasrav कहिँ बाट पनि रक्तश्राव
Play Button Bloody sputum Play Button tukma raagaat थुकमा रगत
Play Button Bloody stools Play Button deesama raagaat दिसामा रगत
Play Button Chest pain Play Button chateema peedaa छातीमा पीडा
Play Button Chills Play Button jado lagnu जाडो लाग्नु
Play Button Confusion inside your head Play Button tapaayko deemaagma kuney vraam तपाईको दिमागमा कुनै भ्रम
Play Button Cough Play Button kokee खोकी
Play Button Cramps Play Button eten ऐठन
Play Button Dark urine Play Button goheero raangko peeshaab गहिरो रंगको पिशाब
Play Button Diarrhea Play Button jaadaapaKhaalaa झाडापखाला
Play Button Ear pain Play Button kaan dukhne कान दुख्ने
Play Button Fever Play Button joro ज्वरो
Play Button Headache Play Button kopaal duknu कपाल दुख्नु
Play Button Hemorrhoids Play Button bobaaseer बवासीर
Play Button Infection Play Button saruvaa सरुवा
Play Button Insect bite Play Button keera ftyaangraale tokeko कीरा फटयाङ्ग्राले टोकेको
Play Button Itching Play Button cheelaaunu चिलाउनु
Play Button Joint pain Play Button jodko peedaa जोडको पीडा
Play Button Loss of consciousness Play Button hos gumaaunu होश गुमाउनु
Play Button Menstrual cramps Play Button maaynaavaareeko eten महिनावारीको ऐठन
Play Button Muscle pains Play Button maanspeshee dukhnu मांशपेशी दुख्नु
Play Button Nausea Play Button vaakvaak वाकवाक
Play Button Rash Play Button daabar डाबर
Play Button Throat pain Play Button gaateeko peedaa घाँटीको पीडा
Play Button Tooth pain Play Button daatko peedaa दाँतको पीडा
Play Button Yellow eyes Play Button paahelo aka पहेलो आखा
Play Button Vaginal bleeding Play Button yoneebataa aaune raagaat योनीबाट आउने रगत
Play Button Voices inside your head Play Button tapaayko deemaag beeterka aawaajharu तपाईको दिमाग भित्रका आवाजहरु
Play Button Vomiting Play Button ultee उल्टी
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page