Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been injured. Play Button tapaay gaayte hunuva cha तपाई घाएते हुनुभा छ
Play Button You are ill. Play Button tapaay beeramee hunuhuncha तपाई बिरामी हुनुहुन्छ
Play Button Lie still. Play Button na halleraa paalteenus न हल्लेर पल्टीनुस
Play Button We will take care of you. Play Button hamee tapaayko herbeechaar gaarne chau हामी तपाईको हेरबिचार गर्ने छौ
Play Button Let us help you. Play Button hameelaaee aafno sahaayetaa gaarn deenus हामीलाई आफ्नो सहायता गर्न दिनुस
Play Button We must examine you carefully. Play Button hameele saabdaaneepurvaak tapaayko jaach gaarnucha हामीले सावधानीपूर्वक तपाईको जाच गर्नुछ
Play Button We will try to not hurt you further. Play Button hamee koshesh gaaroulaa kee yo vaandaa baadee peedaa na hos हामी कोशिश गरौला की यो भन्दा बढ़ी पीडा न होस
Play Button This will sahaayetaa protect you. Play Button esle tapaayko rakchaa garnamaa maddat gaarcha यसले तपाईको रक्षा गर्नमा मद्दत गर्छ
Play Button Do exactly what we ask. Play Button hameele vaanyaa jaastaay gaarnus हामीले भन्या जस्तै गर्नुस
Play Button Keep your head very still. Play Button aafno taaukolaaee ekdam steer raknus आफ्नो टाउकोलाई एकदम स्थिर राख्नुस
Play Button Keep very still. Play Button ekdam steer baasnus एकदम स्थिर बस्नुस
Play Button Can you breathe? Play Button tapaay saas fernaa saknu huncha? तपाई सास फेर्न सक्नु हुन्छ?
Play Button Say your name out loud. Play Button aafno nam tulo sorma vaannus आफ्नो नाम ठुलो स्वरमा भन्नुस्
Play Button Do you hurt anywhere? Play Button tapaaylaay kahee dukeerakeko cha? तपाईलाई कहीं दुखिराखेको छ?
Play Button Show me where. Play Button kaaha, maalaaee dekaaunus कहाँ, मलाई देखाउनुस
Play Button Show me where it hurts worst. Play Button sabvaandaa badee kaahaa dukeko cha dekaunus सबभन्दा बढ़ी कहाँ दुखेको छ देखाउनुस
Play Button Does this hurt? Play Button ke yo dukcha? के यो दुख्छ?
Play Button Move all of your fingers. Play Button aafno sabaay aaulaaharu chalaaunus आफ्नो सबै औलाहरु चलाऊनुस
Play Button Move all of your toes. Play Button aafno kuttako sabaay aaulaaharu chalaaunus आफ्नो खुट्टाको सबै औलाहरु चलाऊनुस
Play Button Open your eyes. Play Button aafno akaaharu kolnus आफ्नो आखाहरू खोल्नुस
Play Button Push against me. Play Button mero beeperet daakka deu मेरो विपरीत धक्का देऊ
Play Button You will feel better soon. Play Button tapaay turuntaay ramro anuvaav gaarnu hunecha तपाई तुरुन्तै राम्रो अनुभव गर्नु हुनेछ
Play Button You must stay here. Play Button tapaayle yaha baasnuney paarcha तपाईले यहाँ बस्नुनै पर्छ
Play Button When did you have your last meal? Play Button tapaayle aafno akeeree kaana kaheele kaanu vaa teeyo? तपाईले आफ्नो आखिरी खाना कहिले खानु भा थियो?
Play Button When was your last bowel movement? Play Button tapaayko aakheeree deesaa kaheele vaa teeyo? तपाईको आखिरी दिसा कहिले भा थियो?
Play Button How often are you urinating? Play Button tapaay praay: katee paalta peeshaab fernu huncha? तपाई प्राय: कति पल्ट पीसाब फेर्नु हुनुहुन्छ?
Play Button Is it difficult to urinate? Play Button ke peeshaab ferna gaarho cha? के पिसाब फेर्न गाह्रो छ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page