Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Traditional greeting. Play Button namaste नमस्ते
Play Button Reply to traditional greeting Play Button namaste नमस्ते
Play Button Welcome. Play Button aaunoos आउनुस
Play Button Hello. Play Button namaste नमस्ते
Play Button Good morning. Play Button soovaa praavaat शुभ प्रभात
Play Button Good night. Play Button soovaa ratree शुभ रात्री
Play Button Good bye. Play Button namaste नमस्ते
Play Button How are you doing? Play Button tapaay kaasto gaareerahanu va cha? तपाई कस्तो गरिरहनु भा छ?
Play Button How are you? Play Button saanchaay? सन्चै?
Play Button I'm fine, thanks, and you? Play Button maa saanchaay chu, daanyavaat, tapaay nee? म सन्चै छु , धन्यवाद , तपाई नि?
Play Button I'm pleased to meet you. Play Button tapaay saangaa veteraa derey raamro laagyo तपाई संग भेटेर धेरै राम्रो लाग्यो
Play Button What's up? Play Button ke cha? के छ?
Play Button Thank you for your help. Play Button tapaayko sahaayogko lagee daanyavaat तपाईंको सहयोगको लागि धन्यवाद
Play Button Traditional reply to "How are you"? Play Button saanchaay chu सन्चै छु
Play Button I am fine. Play Button ma saanchaay chu म सन्चै छु
Play Button Thank you. Play Button daanyavat धन्यवाद
Play Button Please. Play Button kreepaayaa कृपया
Play Button My name is ___. Play Button mero nam ___ ho मेरो नाम ___ हो
Play Button Do you speak English? Play Button ke tapaay aangrezee bolnu huncha? के तपाई अंग्रेजी बोल्नु हुन्छ?
Play Button I do not speak Nepali. Play Button maa nepaalee boldeena म नेपाली बोल्दिन
Play Button What is your name? Play Button tapaayko nam ke ho? तपाईको नाम के हो?
Play Button What is the date of your birth? Play Button tapaayko janmadeen kaaheele paarchaa? तपाईको जन्मदिन कहिले पर्छ?
Play Button Where were you born? Play Button tapaay kaahaa janmanu va teeyo? तपाई काहा जन्मनु भा थियो?
Play Button What is your rank? Play Button tapaayko paad ke ho? तपाईको पद के हो?
Play Button What is your nationality? Play Button tapaayko naagaareektaa ke ho? तपाईको नागरिकता के हो?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button ke tapaay saangaa kuney paaheechaankaa kaagajharu chaan? के तपाई संग कुनै पहिचान का कागजातहरु छन?
Play Button Do you have a passport? Play Button tapaay saangaa raahadaanee cha? तपाई संग राहदानी छ?
Play Button What is your job? Play Button tapaayko kam ke ho? तपाईको काम के हो?
Play Button Who is in charge? Play Button hakeem ko ho? हाकिम को हो?
Play Button Where do you serve? Play Button tapaay kaahaa kam gaarnu huncha? तपाई काहां काम गर्नु हुन्छ?
Play Button Which group are you in? Play Button tapaay koon pakchyama hunuhuncha? तपाई कुन पक्षमा हुनुहुन्छ?
Play Button Answer the questions. Play Button praasnaako jawaaf deenus प्रश्न को जबाफ दिनुस
Play Button Where are you from? Play Button tapaay kaahaa bataa paarnu vaayo? तपाई काहां बाट पर्नु भयो?
Play Button Do you understand? Play Button ke tapaayle boojnoo vaayo? के तपाईले बुझ्नु भयो?
Play Button I don't understand Play Button maayle boojeeno मैले बूझीन
Play Button How much? Play Button kaatee? कति?
Play Button How many? Play Button kaatee otaa? कति ओटा?
Play Button Repeat it Play Button eslaay dohoryaaunus यसलाई दोह्रयाउनूस
Play Button Where is ___? Play Button ___ kaahaa cha? ___ काहां छ?
Play Button What direction? Play Button koon deessaama कुन दिशामा?
Play Button Is it far? Play Button tara cha kee? टाढा छ की?
Play Button Are there armed men near here? Play Button ke yahaa najeekma hateeyaarband mancheharu chaan? के यहाँ नजिकमा हथियारबंद मान्छेहरु छन्?
Play Button Where did they go? Play Button ooneeharu kaataa gaae? उनीहरु कता गए?
Play Button What weapons? Play Button kaasto hateeyaar? कस्तो हथियार?
Play Button Speak slowly. Play Button beestaarey bolnoos बिस्तारै बोल्नुस्
Play Button Where is your unit? Play Button tapaayko yuneet kahaa cha? तपाईको यूनिट काहां छ?
Play Button Where did you see them? Play Button tapaayle ooneeharulaay kaahaa deknu vaayko teeyo? तपाईले उनिहरुलाई काहां देख्नु भएको थियो?
Play Button Where is your family? Play Button tapaayko pareewaar kaahaa cha? तपाईको परिवार काहां छ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page