Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Stop! Play Button stop! Stop!
Play Button Stop or I will shoot. Play Button stooy bo stshelam! Stój, bo strzelam!
Play Button Follow our orders. Play Button swooHayche nasheH roskazoof Słuchajcie naszych rozkazów.
Play Button Don't shoot. Play Button nye stshelach! Nie strzelać!
Play Button Put your weapon down. Play Button zhooch brony! Rzuć broń!
Play Button Move. Play Button napshoot! Naprzód!
Play Button Come here. Play Button podeyjche Podejdźcie.
Play Button Follow me. Play Button eejche zamnon! Idźcie za mną!
Play Button Stay here. Play Button zostanyche too Zostańcie tu.
Play Button Wait here. Play Button chekayche too Czekajcie tu.
Play Button Do not move. Play Button nye rooshach shen Nie ruszać się.
Play Button Stay where you are. Play Button nye rooshach shen zmeyeystsa! Nie ruszać się z miejsca!
Play Button Come with me. Play Button Hodchye ze mno Chodźcie ze mną.
Play Button Take me to ___. Play Button zaprovache mnye do ____ Zaprowadźcie mnie do ___.
Play Button Be quiet. Play Button nye odzevach shen Nie odzywać się.
Play Button Slow down. Play Button volnyee Wolniej.
Play Button Move slowly. Play Button eejche povolee Idźcie powoli.
Play Button Hands up. Play Button rentse do goore Ręce do góry.
Play Button Lower your hands. Play Button opooshcheech rentse! Opuścić ręce!
Play Button Lie down. Play Button padnyeey! Padnij!
Play Button Lie on your stomach. Play Button lezhech na bzhooHoo Leżeć na brzuchu.
Play Button Get up. Play Button fstach Wstać.
Play Button Surrender. Play Button poddayche shen Poddajcie się.
Play Button You are a prisoner. Play Button yesteshche yenytsem Jesteście jeńcem.
Play Button We must search you. Play Button musheeme vas zreveedovach Musimy was zrewidować.
Play Button Turn around. Play Button odvroocheech shen! Odwrócić się!
Play Button Walk forward. Play Button napshood marsh Naprzód marsz
Play Button Form a line. Play Button fsheregoo zbyoorka W szeregu zbiórka
Play Button One at a time. Play Button poyedencho Pojedynczo.
Play Button You are next. Play Button ve nastenpnee Wy następni.
Play Button No talking. Play Button nye rozmavyach Nie rozmawiać
Play Button Do not resist. Play Button nye stavyayche oporoo Nie stawiajcie oporu.
Play Button Calm down. Play Button oospokooyche shen! Uspokójcie się!
Play Button Give me. Play Button podayche mee Podajcie mi.
Play Button Do not touch. Play Button nye doteekach Nie dotykać.
Play Button Do not remove. Play Button nye zabyerach Nie zabierać.
Play Button Keep away. Play Button vstenp vzbronyone Wstęp wzbroniony.
Play Button Let us pass. Play Button pshepooshche nas Przepuśćcie nas.
Play Button Don't be frightened. Play Button nye booyche shen Nie bójcie się.
Play Button You can leave. Play Button mozheche odeyshch Możecie odejść.
Play Button Go. Play Button napshood Naprzód!
Play Button Go home. Play Button eejche do domoo Idźcie do domu
Play Button Open. Play Button otfozheech Otworzyć
Play Button Close. Play Button zamknonch Zamknąć
Play Button Beware. Play Button oovaga Uwaga.
Play Button Bring me. Play Button psheenyeshche mee Przynieście mi.
Play Button Distribute. Play Button rozdayche Rozdajcie.
Play Button Fill Play Button napewneech Napełnić
Play Button Lift Play Button podnyeshch Podnieść
Play Button Pour into Play Button vlach / fsypatch Wlać / Wsypać
Play Button Put Play Button powozhech / postaveech Położyć / Postawić
Play Button Take Play Button vzonch Wziąć
Play Button Load Play Button zawadovach Załadować
Play Button Unload Play Button rozwadovach Rozładować
Play Button Help me. Play Button pomooshche mee Pomóżcie mi.
Play Button Show me. Play Button pokashche mee Pokażcie mi.
Play Button Tell me. Play Button povyetsche mee Powiedzcie mi.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page