Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button che mooveeche po angyelskoo Czy mówicie po angielsku?
Play Button I do not speak (target language). Play Button nye znam polskyego Nie znam polskiego.
Play Button What is your name? Play Button yak shen nazeevache Jak się nazywacie?
Play Button When is your birthday? Play Button vasha dath oorojeen Wasza data urodzin?
Play Button Where were you born? Play Button myeystse oorodzenya Miejsce urodzenia?
Play Button What is your rank / title? Play Button vash stopyeny voyskove / teetoow? Wasz stopień wojskowy / tytuł?
Play Button What is your nationality? Play Button vasha narodovoshch Wasza narodowość?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button mache yakeesh dovood tozhsamoshchee Macie jakiś dowód tożsamości?
Play Button Do you have a passport? Play Button mache pashport Macie paszport?
Play Button What is your job? Play Button yakon pratsen veekonooyeche Jaką pracę wykonujecie?
Play Button Who is in charge? Play Button kto vamee kyerooye Kto wami kieruje?
Play Button Where do you serve? Play Button gdye swoozheeche? Gdzie służycie?
Play Button Which group are you in? Play Button fktoorey groopye yesteshche W której grupie jesteście?
Play Button Answer the questions Play Button odpovyadayche na peetanya Odpowiadajcie na pytania
Play Button Where are you from? Play Button skond yesteshche Skąd jesteście?
Play Button Do you understand? Play Button rozoomyeche Rozumiecie?
Play Button I don't understand. Play Button nye rozoomyem Nie rozumiem.
Play Button How much? Play Button eele Ile?
Play Button How many? Play Button eele Ile?
Play Button Repeat it Play Button poftooshche to Powtórzcie to
Play Button Where is ___? Play Button gje yest ___ Gdzie jest ___?
Play Button What direction? Play Button fktooreem kyeroonkoo W którym kierunku?
Play Button Is it far? Play Button che to daleko Czy to daleko?
Play Button Are there armed men near here? Play Button che son yatseesh oozbroyenee looje fpobleezhoo Czy są jacyś uzbrojeni ludzie w pobliżu?
Play Button Where did they go? Play Button dokond poshlee Dokąd poszli?
Play Button What weapons? Play Button yakye oozbroyenye Jakie uzbrojenie?
Play Button Speak slowly Play Button mooftche povolee Mówcie powoli
Play Button Where is your unit? Play Button gje yest vash odjaw Gdzie jest wasz oddział?
Play Button Where did you see them? Play Button gje eeH veejeleeshche Gdzie ich widzieliście?
Play Button Where is your family? Play Button gje yest vasha rojeena Gdzie jest wasza rodzina?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page