Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button nazva tey vshee Nazwa tej wsi.
Play Button The location of the village Play Button powozhenye tey vshee Położenie tej wsi.
Play Button Is there road access for cars? Play Button che doHojee tam droga poobleechna? Czy dochodzi tam droga publiczna?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button che yest tam droga dla poyazdoof terenoveeH? Czy jest tam droga dla pojazdów terenowych?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button che yest tam droga dla chenzharovek? Czy jest tam droga dla ciężarówek?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button che ta droga yest psheyezdna vzheemye? Czy ta droga jest przejezdna w zimie?
Play Button What is the number of the current population? Play Button eele loodnoshchee yest tam obetznye? Ile ludności jest tam obecnie?
Play Button How many children are there? Play Button eele yest tam jechee? Ile jest tam dzieci?
Play Button How many men are there? Play Button eeloo menshtezn yest tam? Ilu meżczyzn jest tam?
Play Button How many women are there? Play Button eele yest tam kobyet? Ile jest tam kobiet?
Play Button How many locals are there? Play Button eeloo rodoveeteH myeshkantzoof yest tam? Ilu rodowitych mieszkańców jest tam?
Play Button How many refugees are there? Play Button eeloo ooHodchoof yest tam? Ilu uchodźców jest tam?
Play Button How many returnees are there? Play Button eele yest tam osoob, ktoore povroocheewe? Ile jest tam osób, które powróciły?
Play Button Who is the community leader? Play Button kto stoy na chele tey spoechnoshchee? Kto stoi na czele tej społeczności?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button kto odpovyada za rozprovadzanye zhevnoshchee? Kto odpowiada za rozprowadzanie żywności?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button gje yest lokalne magazen? Gdzie jest lokalny magazyn?
Play Button Is there a storage facility? Play Button che son tam yakeesh magazene? Czy są tam jakieś magazyny?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button che yest ta vyesh oozhevanya do ftoornye destrebootzee? Czy jest ta wieś używana do wtórnej dystrybucji?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button ktoore vshe otshemooyon pomotz od tey vshee? Które wsie otrzymują pomoc od tej wsi?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button eele yest ooshkodzoneH domoov vtey vshee? Ile jest uszkodzonych domów w tej wsi?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button eele yest nyevekontzoneH domoov vtey vshee? Ile jest niewykończonych domów w tej wsi?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button che oolegwe ooskodzenyoo yakeesh dome venyeekoo jawan voyenneeH? Czy uległy uszkodzeniu jakieś domy w wyniku działań wojennych?
Play Button Is there a school in the village? Play Button che ve vshee yest shkowa? Czy we wsi jest szkoła?
Play Button Is there a church in the village? Play Button che yest koshtyoo ve vshee? Czy jest kościół we wsi?
Play Button Is there a bakery? Play Button che yest tam pyekarnya? Czy jest tam piekarnia?
Play Button Is there a health facility? Play Button che yest tam yakash psheHodnya? Czy jest tam jakaś przychodnia?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button che son yakeesh zapashe zevnoshchee ve vshee? Czy są jakieś zapasy żywności we wsi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page