Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button skontaktooye vas skeemsh, kto benjem mogoo vam pomootz Skontaktuję was z kimś, kto będzie mógł wam pomóc.
Play Button I will take you to him. Play Button zaprovadzem vas do nyego Zaprowadzę was do niego.
Play Button The person in charge is ___. Play Button osobon odpoveejalno yest ___ Osobą odpowiedzialną jest ___.
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button abe dostach odshkodovanye za shkode, moosheeche rozmaveyach z ___ Aby dostać odszkodowanie za szkody, musicie rozmawiać z ___.
Play Button What is your name? Play Button yak shen nazevache? Jak się nazywacie?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button gje myeshkache? / yakee yest vash adres? Gdzie mieszkacie? / Jaki jest wasz adres?
Play Button What happened to your car? Play Button tzo shen stawo zvashem samoHodem? Co się stało z waszym samochodem?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button yakee to yest samoHood? (rok prodooktzee, marka, model) Jaki to jest samochód? (rok produkcji, marka, model)
Play Button Show me your car registration. Play Button pokashche dovood reyestratzeyne Pokażcie dowód rejestracyjny.
Play Button Where is your car right now? Play Button gje yest vash samoHood teras? Gdzie jest wasz samochód teraz?
Play Button Is your car drivable? Play Button che vash samoHood yest spravne? Czy wasz samochód jest sprawny?
Play Button Can you bring your car here? Play Button che mozheche sprovajeech svooy samoHood tootay? Czy możecie sprowadzić swój samochód tutaj?
Play Button Where did the accident happen? Play Button gje myawo meyste ten vepadek? Gdzie miał miejsce ten wypadek?
Play Button When did the accident happen? Play Button kede myawo meyste ten vepadek? Kiedy miał miejsce ten wypadek?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button ktoore poyazd shoo tzeveelneH ooskojoo vash samoHood? Który pojazd Sił Cywilnych uszkodził wasz samochód?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button ktoozhe zhownezhe bralee oojawo vepao? Którzy żołnierze brali udział w wypadku?
Play Button Thank you for your time. Play Button jenkooye vam Dziękuję wam.
Play Button I appreciate your patience. Play Button jenkooye za cherpleevoshch Dziękuję za cierpliwość.
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button abe otshemach odshkodovanye moosheeche vepeoonyeech ten formoolash Aby otrzymać odszkodowanie musicie wypełnić ten formularz.
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button abe otshemach odshkodovanye moosheeche porozmaveeyach z ___ Aby otrzymać odszkodowanie musicie porozmawiać z ___.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page