Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where can we purchase meat? Play Button gje mozhna koopeech meeyenso? Gdzie można kupić mięso?
Play Button Where can we purchase vegetables and fruit? Play Button gje mozhna koopeech varzheva ee ovotze? Gdzie można kupić warzywa i owoce?
Play Button Where can we purchase bread and grains? Play Button gje mozhna koopeech Hleb ee zbozhe? Gdzie można kupić chleb i zboże?
Play Button Where can we purchase dairy products? Play Button gje mozhna koopeech nabyawoo? Gdzie można kupić nabiał?
Play Button Where can we purchase water? Play Button gje mozhna koopeech vode? Gdzie można kupić wodę?
Play Button We need to examine the herd. Play Button moosheeme zbadach to stado Musimy zbadać to stado.
Play Button We need to examine the animals on the farm. Play Button moosheeme zbadach zveeyezhenta na gospodarstvye Musimy zbadać zwierzęta na gospodarstwie.
Play Button We need to inspect the slaughterhouse for sanitation. Play Button moosheeme zbadach varoonkee sanyeetarne vzhezhnyee Musimy zbadać warunki sanitarne w rzeźni.
Play Button We need to inspect the bakery for sanitation. Play Button moosheeme zbadach varoonkee sanyeetarne vpekarnye Musimy zbadać warunki sanitarne w piekarni.
Play Button We need to inspect the dairy plant. Play Button moosheeme zrobeech eenspektzeeyon mlecharnee Musimy zrobić inspekcję mleczarni.
Play Button We need to inspect the poultry plant. Play Button moosheeme zrobeech eenspektzeeyon zakwadoof drobyarskeeH Musimy zrobić inspekcję zakładów drobiarskich.
Play Button When was the last time these animals were inoculated? Play Button kyedee ostatnyee ras te zvezhenta bewe zashtepeeyone? Kiedy ostatni raz te zwierzęta były zaszczepione?
Play Button Do they need to be vaccinated? Play Button che tsheba ye zashtepeech? Czy trzeba je zaszczepić?
Play Button We can provide vaccinations. Play Button mozheme dostarchech stepeeyoneek Możemy dostarczyć szczepionki.
Play Button This food is spoiled; please do not eat it. Play Button ta zhevnoshch yest zepsuta; proshen yey nye yesch Ta żywność jest zepsuta; proszę jej nie jeść.
Play Button Are the crops infested with insects? Play Button che skodnyeekee opanovawe ooprave? Czy szkodniki opanowały uprawy?
Play Button Are the animals infected with parasites? Play Button che te zvyezhenta mayo pasozhete? Czy te zwierzęta mają pasożyty?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page