Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button yak mache na eemye? Jak macie na imię?
Play Button What is your family name? Play Button yakee yest vashe nazveesko? Jakie jest wasze nazwisko?
Play Button What is your nationality? Play Button vasha narodovoshch? Wasza narodowość?
Play Button What country were you born in? Play Button yakeem krayoo oorodyeeleeshche shen? W jakim kraju urodziliście się?
Play Button How old are you? Play Button eele mache lat? Ile macie lat?
Play Button Do you have an identity card? Play Button mache yakeesh dovood toshsamoshche? Macie jakiś dowód tożsamości?
Play Button Show me your identification. Play Button pokashche dovood toshsamoshche Pokażcie dowód tożsamości.
Play Button How many people live in this area? Play Button eeloo loojee myeshka ftem reyonye? Ilu ludzi mieszka w tym rejonie?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button kto stoyee na chele tey spoyechnoshche? Kto stoi na czele tej społeczności?
Play Button What is his name? Play Button yak shen nazeva ta osoba? Jak się nazywa ta osoba?
Play Button Please write down his name. Play Button proshe napeesach to nazveesko Proszę napisać to nazwisko.
Play Button Show us the leader. Play Button zaprovache meenye do shefa vats lokalneH Zaprowadźcie mnie do szefa władz lokalnych.
Play Button How many men and women live in this community? Play Button eeloo menshtezn ee kobyet zheye ftey spoyechnoshche? Ilu mężczyzn i kobiet żyje w tej społeczności?
Play Button How many children live here? Play Button eele jechee zheye too? Ile dzieci żyje tu?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button che son too shkowe dla teeH djeche? Czy są tu szkoły dla tych dzieci?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button che yest veestartchayontsa eeloshch vode peetne? Czy jest wystarczająca ilość wody pitnej?
Play Button Is there a water well? Play Button che yest too yakash stoodnya? Czy jest tu jakaś studnia?
Play Button Is there a public fountain? Play Button che yest too yakash poobleechna fontanna? Czy jest tu jakaś publiczna fontanna?
Play Button Are there any medics here? Play Button che son too yakeesh soozhbe saneetarne? Czy są tu jakieś służby sanitarne?
Play Button Are there any engineers? Play Button che son too yatseesh eenzhenyerovye? Czy są tu jacyś inżynierowie?
Play Button Are there any teachers? Play Button che son too yatseesh nawooteechele? Czy są tu jacyś nauczyciele?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button che son too yakeesh pooste boodenkee? Czy są tu jakieś puste budynki?
Play Button Is there a local police force? Play Button che yest too poleetseeya? Czy jest tu policja?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button kto too odpovyada za wat ee porzhondek? Kto tu odpowiada za ład i porządek?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button kto odpovyada za oHronen pshechefpozharovon? Kto odpowiada za ochronę przeciwpożarową?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button che mache yakeesh shpent pshechefpozharove? Czy macie jakiś sprzęt przeciwpożarowy?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button che mache vooz pozharnyetse? Czy macie wóz pożarniczy?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button kogo zavyedameyache o vepadka? Kogo zawiadamiacie o wypadkach?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button che son too spravne poyazde surshb ratoonkoveH? Czy są tu sprawne pojazdy służb ratunkowych?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button eele telefonoof mache tem reyonye? Ile telefonów macie w tym rejonie?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button v eeloo domaH son telefone v tem reyonye? W ilu domach są telefony w tym rejonie?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button che foonktsewooyone to posteroonek poleetsee? Czy funkcjonuje tu posterunek policji?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button eele osoob tam nadal pratsooye? Ile osób tam nadal pracuje?
Play Button What's the means of communication? Play Button yake mayon shrodkee woonchnoshchee? Jakie mają środki łączności?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button che posteroonek poleeetsee mozhe foonktsewoonovach normalnye bez pomotse amereekanyske? Czy posterunek policji może funkcjonować normalnie bez pomocy amerykańskiej?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button che shewe amereekanyske mogon leechech na pomots lokalne poleetsee yeshlee zayzhdye taka potsheba? Czy siły amerykańskie mogą liczyć na pomoc lokalnej policji jeśli zajdzie taka potrzeba?
Play Button How many vehicles are available? Play Button eele yest dostenpniH poyazdof? Ile jest dostępnych pojazdów?
Play Button What is the telephone number? Play Button yakee yest tam numer telefono? Jaki jest tam numer telefonu?
Play Button Do you use radio communications? Play Button che oozhevache wonshnoshche radeeove? Czy używacie łączności radiowej?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page