Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is there a medical facility nearby? Play Button che yest fteem reyonye yakeesh shpeetal loob psheHodnya? Czy jest w tym rejonie jakiś szptal lub przychodnia?
Play Button Are there any doctors in the area? Play Button che son yatseesh lekazhe fteem reyonye? Czy są jacyś lekarze w tym rejonie?
Play Button How many beds do you have at the medical facility? Play Button eele oozhek mache fteem shpeetalo? Ile łóżek macie w tym szpitalu?
Play Button How many people work at the hospital? Play Button eele osoob pratsooye fteem shpeetalo? Ile osób pracuje w tym szpitalu?
Play Button How many nurses? Play Button eele pyelengnyarek? Ile pielęgniarek?
Play Button Has there been any infectious disease in the area lately? Play Button che ostatnyo fteem reyonye vistonpyoowe pshepadke Horoob zakazhnyeH? Czy ostatnio w tym rejonie wystąpiły przypadki chorób zakaźnych?
Play Button Is there a pharmacy? Play Button che yest too apteka? Czy jest tu apteka?
Play Button Is there a building where we could set up a medical facility? Play Button che yest too yakeesh boodenek, gdye mogleebeshme zawozheesh poonkt saneetarne? Czy jest tu jakiś budynek, gdzie moglibyśmy założyć punkt sanitarny?
Play Button We would like to talk to people about immunization. Play Button cheleebeshme porozmaveeyach zloodyme o shchepeenyaH oHronneH Chcielibyśmy porozmawiać z ludźmi o szczepieniach ochronnych.
Play Button We would like to talk to people about sanitization. Play Button cheleebeshme porozmaveeyach z loodyme o protsedooraH saneetarneH Chcielibyśmy porozmawiać z ludźmi o procedurach sanitarnych.
Play Button Is there a medical emergency facility? Play Button che yest too yakash platsoovka eentensevney opyekee medeechney? Czy jest tu jakaś placówka intensywnej opieki medycznej?
Play Button We have to establish a safe working environment. Play Button moosheeme zadbach too o varonkee bezpeeyechney pratze Musimy zadbać tu o warunki bezpiecznej pracy.
Play Button We have to hire medical doctors for this facility. Play Button moosheeme zatroodneech lekarzhe ftey platsooftse Musimy zatrudnić lekarzy w tej placówce.
Play Button We have to hire nurses for this facility. Play Button moosheeme zatroodneech pyelengnyarke ftey platsooftse Musimy zatrudnić pielęgniarki w tej placówce.
Play Button We have to hire office personnel for this facility. Play Button moosheeme zatroodneech personel admeeneestratsaeeyeene ftey platsooftse Musimy zatrudnić personel administracyjny w tej placówce.
Play Button We have to hire a custodian for this facility. Play Button moosheeme zatroodneech shprontacha ftey platsooftse Musimy zatrudnić sprzątacza w tej placówce.
Play Button Are the local facilities and personnel able to care for the current casualties without U.S. aid? Play Button che lokalne platsoofke son fstanye pshewonch obetsniH ranne bez pomotse amreekanyskee? Czy lokalne placówki są w stanie przyjąć obecnych rannych bez pomocy amerykańskiej?
Play Button Is the local drinking water potable? Play Button che tooteysha voda yest zdatna do peecha? Czy tutejsza woda jest zdatna do picia?
Play Button Who determined that the water is potable? Play Button kto stfeerdjool zdatnoshch meeystsovey vode do peecha? Kto stwierdził zdatność miejscowej wody do picia?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page