Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button pokashche dovood osobeeste Pokażcie dowód osobisty!
Play Button Where do you live? Play Button gje myeshkache? Gdzie mieszkacie?
Play Button Where is the farm located? Play Button gje yest to gospodarstvo? Gdzie jest to gospodarstwo?
Play Button What was produced on the farm? Play Button tso oopravyano na tem gospodarstvye? Co uprawiano na tym gospodarstwie?
Play Button Who confiscated the land? Play Button kto zabraw zhemye? Kto zabrał ziemię?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button kto zaymooye teraz washe gospodarstvo? Kto zajmuje teraz wasze gospodarstwo?
Play Button Have you talked with them? Play Button che rozmaveeyaleeshche znyeemee? Czy rozmawialiście z nimi?
Play Button Do you have documentation? Play Button che mache na to dokoomente? Czy macie na to dokumenty?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button che meshleeche, zhe to yest nyebezpeeyechne? Czy myślicie, że to jest niebezpieczne?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button skontaktooyen shen z odpoveednyeemee wadzamee, abee zbadach ten sprave Skontaktuję się z odpowiednimi władzami, aby zbadać tę sprawę.
Play Button Please know we will assist you. Play Button zapevnyam vas, zhe vam pomozheme Zapewniam was, że wam pomożemy.
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button moozheeche pozwoleech lokalne woadze psheprovajeech wasne dohodzenye Musicie pozwolić lokalnej władzy przeprowadzić własne dochodzenie.
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button muzheeche eeshch do yednostkee ee porozmavyach ztoomatzem Musicie iść do jednostki i porozmawiać z tłumaczem.
Play Button The name of the owner Play Button nazvisko washchechela Nazwisko właściciela
Play Button The name of the property Play Button nazva nyerooHomoshchee Nazwa nieruchomości
Play Button Location of the property Play Button powozhenye nyerooHomoshchee Położenie nieruchomości
Play Button Present use of the property Play Button obetznye oozheetkovanye nyerooHomoshchee Obecne użytkowanie nieruchomości
Play Button What is the condition of the property? Play Button yakee yest obetzne stan tey nyerooHomoshchee Jaki jest obecny stan tej nieruchomości.
Play Button Who has the title? Play Button kto ma tetoo washnoshchee? Kto ma tytuł własności?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page