Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button tchemach rentze na kerovnyeetze ee nye odrevach eeH Trzymać ręce na kierownicy i nie odrywać ich.
Play Button You are breaking the curfew. Play Button naroosheleeshche gojeene poleetzeyno Naruszyliście godzinę policyjną.
Play Button You were speeding. Play Button preshkrocheleeshche dopooshchalno prentkoshch Przekroczyliście dopuszczalną pręść.
Play Button The curfew is in effect. Play Button obovyanzooye gojeena poleetzeyna Obowiązuje godzina policyjna.
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button che vyeche, zhe obovyanzooye gojeena poleetzeyna Czy wiecie, że obowiązuje godzina policyjna?
Play Button The streets are not safe right now. Play Button ooleetze nye son obetznye bezpyechne Ulice nie są obecnie bezpieczne.
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button odprovajeeme vas do vasheH krevneH Odprowadzimy was do waszych krewnych,
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button poleetzya oojelee vam eenformatzee o gojeene poleetzeyne Policja udzieli wam informacji o godzinie policyjnej.
Play Button Turn off the engine. Play Button vewanteech sheelneek Wyłączyć silnik.
Play Button Get out of your vehicle. Play Button veyshch zpoyazdo Wyjść z pojazdu
Play Button May I see your ID, please? Play Button proshe okazach dovood osobeeste Proszę okazać dowód osobisty!
Play Button Where are you going? Play Button dokond yejeche? Dokąd jedziecie?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button che mache yakonsh brony? Czy macie jakąś broń?
Play Button How much money are you carrying? Play Button eele mache penyenze pshe sobye? Ile macie pieniędzy przy sobie?
Play Button Who gave you the money? Play Button od kogo mache te penyonze? Od kogo macie te pieniądze?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button che mache brony pod fotelem? Czy macie broń pod fotelem?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button che ookrevache tzosh nyelegalnego? Czy ukrywacie coś nielegnalego?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button zwamaleeshche pravo, vyentz moosheeme was areshtovach Złamaliście prawo, więc musimy was aresztować.
Play Button We have to take you to the police station. Play Button moosheeme zabrach vas na posteroonek poleetzee Musimy zabrać was na posterunek policji.
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button poyejeche znamee na posteroomek poleetzee Pojedziecie z nami na posterunek policji.
Play Button We detained this man at ___. Play Button zatshemeleeshme tego chovyeka v ___ Zatrzymaliśmy tego człowieka w ___.
Play Button He broke the curfew. Play Button narooshoo gojeena poleetzeyno Naruszył godzinę policyjną.
Play Button Can you help verify the man's identity? Play Button che mozheche oostaleech tozhsamoshch tego chovyeka? Czy możecie ustalić tożsamość tego człowieka?
Play Button He was hiding a gun. Play Button ookrevaoo brony Ukrywał broń.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page