Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button rozmyeche ten yenzek? Rozumiecie ten język?
Play Button We are here to help you. Play Button yesteshme too zhebe vam pomotz Jesteśmy tu żeby wam pomóc.
Play Button I do not understand your language. Play Button nye rozoomyem vashego yenzeeka Nie rozumiem waszego języka.
Play Button There is no one available who speaks this language. Play Button nye mame nyeekogo, kto zna ten yenzek Nie mamy nikogo, kto zna ten język.
Play Button Try to answer my questions with "yes" or "no." Play Button odpovyetche na poye petanye "tak" loob "nye" Odpowiedzcie na moje pytanie "tak" lub "nie".
Play Button Move your head like this for "yes." Play Button keevnyeeche gwovon tak, yeshlee Htzeche povyejech “tak” Kiwnijcie głową tak, jeśli chcecie powiedzieć "tak".
Play Button Move your head like this for "no." Play Button keevnyeeshe gwovon tak, yeshlee Htzeche povyejech “nye” Kiwnijcie głową tak, jeśli chcecie powiedzieć "nie".
Play Button Do you know where you are? Play Button che vyeche, gje yesteshche? Czy wiecie, gdzie jesteście?
Play Button Are you thirsty? Play Button che Htze vam, shen peech? Czy chce wam się pić?
Play Button Are you hungry? Play Button che yesteshche gwodnee? Czy jesteście głodni?
Play Button Do you need to urinate? Play Button che moosheeche ishch zmochem? Czy musicie iść z moczem?
Play Button Do you need to defecate? Play Button che moosheeche oddach kawoo? Czy musicie oddać kał?
Play Button Do you want a cigarette? Play Button che Htzeche zapaleech? Czy chcecie zapalić?
Play Button I understand. Play Button rozoomyem Rozumiem.
Play Button I do not understand. Play Button nye zozoomyem Nie rozumiem.
Play Button We will try to contact someone from your group. Play Button skontaktooyeme shen skeemsh zvashey groope Skontaktujemy się z kimś z waszej grupy.
Play Button Please. Play Button proshe Proszę.
Play Button Thank you. Play Button jenkooye Dziękuję.
Play Button You are welcome. Play Button proshe bardzo Proszę bardzo.
Play Button Thank you for talking with me. Play Button jenkooye za rozmove Dziękuję za rozmowę.
Play Button I will talk with you again. Play Button porozmaveyame yeshche poozhnye Porozmawiamy jeszcze później.
Play Button Good-bye. Play Button doveedzenya Dowidzenia.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page