Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have pain in this joint I'm touching? Play Button che tchooyeche bool vstaveeye, ktoore dotekam? Czy czujecie ból w stawie, który dotykam?
Play Button Do you have pain in any other joint? Play Button che tchooyeche bool ftooremkolvyek eennem stavye? Czy czujecie ból w którymkolwiek innym stawie?
Play Button Which joint hurts the most? Play Button ktoore stav bolee naybarjey? Który staw boli najbardziej?
Play Button Do you have pain in this muscle I'm touching? Play Button che tchooyeche bool myeshnyoo, ktore dotekam? Czy czujecie ból w mięśniu, który dotykam?
Play Button Do you have pain in any other muscle? Play Button che tchooyeche bool v yakeemkolvyek eennem meyshnyoo? Czy czujecie ból w jakimkolwiek innym mięśniu?
Play Button Where is the muscle pain? Play Button gje yest oomeysovyone ten bool meyshnee? Gdzie jest umiejscowiony ten ból mięśni?
Play Button Is this muscle cramping? Play Button che mache skoorche fteH meyshnaH? Czy macie skurcze w tych mięśniach?
Play Button Have you ever had any broken bones? Play Button che myeleeshche kedekolvyek zwamane koshchee? Czy mieliście kiedykolwiek złamane kości?
Play Button What bones have you broken? Play Button ktoore koshchee myeleeshche zwamane? Które kości mieliście złamane?
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button che to bolee? Czy to boli?
Play Button Do this. Play Button zroobche to Zróbcie to.
Play Button You need an X-ray of your bone. Play Button moosheeche myech zdyenche rentgenovskye koshchee Musicie mieć zdjęcie rentgenowskie kości.
Play Button I will examine the X-ray and tell you what I see. Play Button obeyzhe zdeyenche ee povyem vam, tzo veedze Obejrzę zdjęcie i powiem wam, co widzę.
Play Button The bone is broken here. Play Button koshch yest zwamana too Kość jest złamana tu.
Play Button The bone is not broken here. Play Button koshch too nye yest zwamana Kość tu nie jest zlamana.
Play Button You need a cast to help the bone heal. Play Button moosheeche myech geeps, abe zagoyeech koshch Musicie mieć gips, aby zagoić kość.
Play Button Do not remove the cast. Play Button nye zdeymooyche geepsoo Nie zdejmujcie gipsu.
Play Button Do not get the cast wet. Play Button starayche she nye zmochech geepsoo Starajcie się nie zmoczyć gipsu.
Play Button You need a splint to help the injury heal. Play Button moosheeche myech shene, abekontoozya shen goyeewa Musicie mieć szynę, aby kontuzja się goiła.
Play Button You may take the splint off to clean yourself. Play Button mozheche zdeymovach shene, do meycha she Możecie zdejmować szynę do mycia się.
Play Button The splint must be replaced after you have cleaned yourself. Play Button po meechoo moosheeche shene znoof zawozheech Po myciu musicie szynę znów założyć.
Play Button You need a metal plate and screws to help the healing of your bone. Play Button potshebooyeche metalove pwootkee ee shroobe abe koshch she zroswa Potrzebujecie metalowe płytki i śruby, aby kość się zrosła.
Play Button We need to take you to the Operating Room to perform an operation on you. Play Button moosheeme vzhyonch vas na sale zabyegovon, abe dokonach na vas zabyegoo Musimy wziąć was na salę zabiegową, aby dokonać na was zabiegu.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page