Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an intrauterine device (birth control device)? Play Button che mache yakeesh domacheechne meHanyeechne shrodkee anteekontzeptzeeyne, yak na pshekwad sprenzhenke? Czy macie jakieś domaciczne mechaniczne środki antykoncepcyjne, jak na przykład sprężynkę?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button che nye strachooweeshche okresoo ostatnyoo? Czy nie straciłyście okresu ostatnio?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button che oozhevache do-oostneH shroof anteekontzeptzeeyneH? Czy używacie doustnych środków antykoncepcyjnych?
Play Button Are you pregnant? Play Button che yest panyee fchowonzhe? Czy jest pani w ciąży?
Play Button Could you be pregnant? Play Button che yest panyee ftanye zayshch fchowonzhe? Czy jest pani w stanie zajść w ciążę?
Play Button When was your last period? Play Button kede meeyawa panyee ostatnyo myeeshonchke? Kiedy miała pani ostatnią miesiączkę?
Play Button How many pregnancies have you had? Play Button eele raze bewa panyee fchonzhe? Ile razy była pani w ciąży?
Play Button Are you having any vaginal discharge? Play Button che ma panyee oopwave? Czy ma pani upławy?
Play Button Are you having vaginal bleeding? Play Button che ma panyee krfaveeyenye poHfove? Czy ma pani krwawienie pochwowe?
Play Button How long have you had vaginal bleeding? Play Button yak dwoogo ma panyee krfaveeyenye poHfove? Jak długo ma pani krwawienie pochwowe?
Play Button Does the vaginal bleeding come and go? Play Button che krfaveeyenye poHfove zanyeeka ee vratza? Czy krwawienie pochwowe zanika i wraca?
Play Button Is the vaginal bleeding constant? Play Button che krfaveeyenye poHfove yest stawe? Czy krwawienie pochwowe jest stałe?
Play Button Do you feel dizzy? Play Button che ma panyee zavrote gwove? Czy ma pani zawroty głowy?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button fktoorem meeshantzoo chowonzhe yest panyee? W którym miesiącu ciąży jest pani?
Play Button How many children do you have? Play Button elle jechee ma panyee? Ile dzieci ma pani?
Play Button Have you been raped? Play Button che zostawa panyee zgvawootzona? Czy została pani zgwałcona?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button moosheeme panyon zbadach bradzo dokwadnye Musimy panią zbadać bardzo dokładnie.
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button benjeme Hroneech panyee prevatnoshch yak teelko she da Będziemy chronić pani prywatność jak tylko się da.
Play Button Does this hurt? Play Button che to bolee? Czy to boli?
Play Button Do not push yet. Play Button proshe yeshche nye pHach Proszę jeszcze nie pchać.
Play Button Push now. Play Button proshe pHach teraz Proszę pchać teraz.
Play Button Push now as hard as you can. Play Button proshe pHach teraz yak naymotznyee Proszę pchać teraz jak najmocniej.
Play Button The baby is here. Play Button mame jetzko Mamy dziecko.
Play Button It is a boy. Play Button to yest Hopyetz To jest chłopiec.
Play Button It is a girl. Play Button to yest jefchenka To jest dziewczynka.
Play Button The baby looks healthy. Play Button jetzko veglonda zdrovo Dziecko wygląda zdrowo.
Play Button We will take good care of the baby. Play Button zaymyeme she jetzkem bardzo troskleevye Zajmiemy się dzieckiem bardzo troskliwie.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page