Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Open your eyes. Play Button otfooshche oche Otwórzcie oczy.
Play Button Close your eyes. Play Button zamknyeeche oche Zamknijcie oczy.
Play Button Do you have any pain in your eyes? Play Button che mache bool fochaH? Czy macie ból w oczach?
Play Button Do you wear corrective glasses? Play Button che nosheeche okoolare? Czy nosicie okulary?
Play Button Do you wear contact lenses? Play Button che nosheeche shkwa kontaktove? Czy nosicie szkła kontaktowe?
Play Button Is your vision clear in both eyes? Play Button che veejeeche ostro na oboye ochoo? Czy widzicie ostro na oboje oczu?
Play Button Which eye has a new problem? Play Button ktoore oko spravya kwopot? Które oko sprawia kłopot?
Play Button Do you see my fingers? Play Button che veejeeche moye paltze? Czy widzicie moje palce?
Play Button Are they clear? Play Button che veejeeche ye verazhnye? Czy widzicie je wyraźnie?
Play Button How many fingers do you see right now? Play Button eele paltzoof veejeeche teraz? Ile palców widzicie teraz?
Play Button I am going to be looking into your eyes with this. Play Button teraz zayzhe vam f oko pshez ten pshezhon Teraz zajrzę wam w oko przez ten przyrząd.
Play Button Keep your head still. Play Button tchemayche gwove nyerooHomo Trzymajcie głowę nieruchomo.
Play Button Look straight ahead and focus on an object. Play Button patshche prosto pshed shebeeye ee skontzentrooytze she na yednem pshedmeeyoche Patrzcie prosto przed siebie i skoncentrujcie się na jednym przedmiocie.
Play Button While I am looking into your eyes, continue to focus on that object. Play Button patshche nadal na ten pshedmeeyot, kede benden patshewoo vashe oche Patrzcie nadal na ten przedmiot, kiedy będę patrzył w wasze oczy.
Play Button I am going to put some drops into your eye. Play Button teraz vam zakropeeye oche Teraz wam zakropię oczy.
Play Button I am going to blow a puff of air into your eye. Play Button teraz dmooHne troHe povyetsha vashe oche Teraz dmuchnę trochę powietrza w wasze oczy.
Play Button Hold very still while I remove the foreign body in your eye. Play Button nye rooshayche she, kede bende veymovawo obtze chawo z oka Nie ruszajcie się, kiedy będę wyjmował obce ciało z oka.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page