Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Bend your arm. Play Button zegnyeeche renke Zegnijcie rękę.
Play Button Bend your leg. Play Button zegnyeeche noge Zegnijcie nogę.
Play Button Breathe normally. Play Button oddeHayche normalnye Oddychajcie normalnie.
Play Button Close your eyes. Play Button zamknyeeche oche Zamknijcie oczy.
Play Button Close your hand. Play Button zamknyeeche doowony Zamknijcie dłoń.
Play Button Close your mouth. Play Button zamknyeeche oosta Zamknijcie usta.
Play Button Cough. Play Button proshe odkashlnonch Proszę odkaszlnąć.
Play Button Cough some phlegm into this cup. Play Button proshe odkaswach troHe flegme do tego nachenya Proszę odkasłać trochę flegmy do tego naczynia.
Play Button Hold this under your tongue. Play Button tchemayche to pod yenzekyem Trzymajcie to pod językiem.
Play Button Hold your breath. Play Button nye oddeHayche Nie oddychajcie.
Play Button Lie down. Play Button powooshche she Połóżcie się.
Play Button Lie flat. Play Button leshche pwasko Leżcie płasko.
Play Button Lie on your abdomen. Play Button leshche na bzhooHoo Leżcie na brzuchu.
Play Button Lie on your back. Play Button leshche na pletzaH Leżcie na plecach.
Play Button Look at my finger as it moves. Play Button patshche na mooy paletz vrooHoo Patrzcie na mój palec w ruchu.
Play Button Look down. Play Button spooyshche vdoo Spójrzcie w dół.
Play Button Look straight. Play Button spooyshche prosto Spójrzcie prosto.
Play Button Look up. Play Button spooyshche vgoore Spójrzcie w górę.
Play Button Open. Play Button otfooshche Otwórzcie.
Play Button Open your eyes. Play Button otfooshche oche Otwórzcie oczy.
Play Button Open your hand. Play Button otfooshche doowony Otwórzcie dłoń.
Play Button Open your mouth. Play Button otfooshche oosta Otwórzcie usta.
Play Button Push here. Play Button pHayche too Pchajcie tu.
Play Button Sit down. Play Button proshe ooshonch Proszę usiąść.
Play Button Sit up. Play Button proshe fstach Proszę wstać.
Play Button Squeeze here. Play Button shcheeshche too Ściśnijcie tu.
Play Button Stand on the scale. Play Button stanche na vadze Stańcie na wadze.
Play Button Stand up. Play Button vstanche Wstańcie.
Play Button Take a deep breath in and out. Play Button veshche gwenbokee vdeH ee vedeH Weźcie głęboki wdech i wydech.
Play Button Touch my finger with this finger. Play Button dotknyeeche moyego paltza tem paltzem Dotknijcie mojego palca tym palcem.
Play Button Touch your finger to your nose like this. Play Button dotknyeeche paltzem sfoyego nosa tak yak ya Dotknijcie palcem swojego nosa tak jak ja.
Play Button Turn around. Play Button obroochshe she Obróćcie się.
Play Button Turn onto this side. Play Button obroochshe she na ten bok Obróćcie się na ten bok.
Play Button Walk like this. Play Button proshe eeshch tak Proszę iść tak.
Play Button Walk towards me. Play Button proshe eeshch moyon stonye Proszę iść w moją stronę.
Play Button You need an X-ray of your chest. Play Button moosheeme vam zrobeech rentgena klatkee pyershovey Musimy wam zrobić rentgena klatki piersiowej.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page