Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Everything will be done to make you feel better again. Play Button zrobeeme vshestko, abeshche pochoolee she lepyey Zrobimy wszystko, abyście poczuli się lepiej.
Play Button You are only slightly wounded. Play Button yesteshche telko lekko ranyee Jesteście tylko lekko ranni.
Play Button You will soon be up again. Play Button fkrootze stanyeche znoof na nogee Wkrótce staniecie znów na nogi.
Play Button Your condition is serious, but you will get better. Play Button vash stan yest povazhne, ale popravee she Wasz stan jest poważny, ale poprawi się.
Play Button You will get better if you let us take care of you. Play Button potchooyeche she lepyey, yeshlee pozvoleeche nam zayon she vamee Poczujecie się lepiej, jeśli pozwolicie nam zająć się wami.
Play Button You are seriously hurt. Play Button mache povazhne ooraz Macie poważny uraz.
Play Button You are seriously ill. Play Button yesteshche povazhnye Horzhe Jesteście poważnie chorzy.
Play Button It will probably take a long time for you to get better. Play Button pravdopodobnye zabyershe to troHe chasoo zanyeem potchooyeche she lepyey Prawdopodobnie zabierze to trochę czasu zanim poczujecie się lepiej.
Play Button The surgery was successful. Play Button operatzeeya she oodawa Operacja się udała.
Play Button We were able to help you. Play Button odawo nam she vam pomootz Udało nam się wam pomóc.
Play Button We had to remove this. Play Button moosheleeshme oosoononch to Musieliśmy usunąć to.
Play Button We tried, but we could not save this. Play Button staraleeshme she, ale nye oodawo nam she tego ooratovach Staraliśmy się, ale nie udało nam się tego uratować.
Play Button You were hurt very badly. Play Button doznaleeshche povazhnego oorazoo Doznaliście poważnego urazu.
Play Button You will be fine. Play Button vshestko benje zvamee dobzhe Wszysko będzie z wami dobrze.
Play Button You will need time to heal. Play Button zabyezhe to vam troHe chasoo, abe vezdrovyech Zabierze to wam trochę czasu, aby wyzdrowieć.
Play Button We will arrange for your transport back to your country. Play Button zawatfeeme vam transport na povroot do krayoo Załatwimy wam transport na powrót do kraju.
Play Button We will send you to another place. Play Button pshevyezheme vas do novego meystza Przewieziemy was do nowego miejsca.
Play Button You need more care. Play Button potshebooyeche lepshey opyekee Potrzebujecie lepszej opieki.
Play Button You will return to your Unit when you are better. Play Button vroocheche do sfoyey yednostkee yak potchooyeche she lepyey Wrócicie do swojej jednostki jak poczujecie się lepiej.
Play Button I will be back soon. Play Button zaraz vratzam Zaraz wracam.
Play Button I will check back later to see how you are doing. Play Button vrootze, abe zobacheech yak she tchooyeche Wrócę, aby zobaczyć jak się czujecie.
Play Button Return tomorrow so we can be sure you get better. Play Button vrootche yootro, abeshme moglee oopevneech she, zhe tchooyeche she lepyey Wróćcie jutro, abyśmy mogli upewnić się, że czujecie się lepiej.
Play Button Return in one week so we can be sure you get better. Play Button vrootche za tejeny, abeshme moglee oopevneech she, zhe tchooyeche she lepyey Wróćcie za tydzień, abyśmy mogli upewnić się, że czujecie się lepiej.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page