Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I need to give you some medicine. Play Button dam vam troHen lekarstf Dam wam trochę lekarstw
Play Button This medicine is for pain. Play Button ten lek yest pshechoovboolove Ten lek jest przeciwbólowy.
Play Button This medicine will fight infection. Play Button ten lek benje zvaltach eenfektzya Ten lek będzie zwalczać infekcję.
Play Button Avoid alcohol while taking medicine. Play Button nye brach alkoholoo kede byezheche ten lek Nie brać alkoholu kiedy bierzecie ten lek.
Play Button Take until finished. Play Button brach to do vekonchenya Brać to do wykończenia.
Play Button Take with food. Play Button brach zyedzem Brać z jedzeniem.
Play Button Take on an empty stomach (one hour before or two hours after a meal). Play Button brach na pooste zhowondek (gojeene pshed loob dvye gojeene po yedzenyoo) Brać na pusty żołądek (godzinę przed lub dwie godziny po jedzeniu)
Play Button Drink plenty of fluids. Play Button peech doozho pwenoof Pić dużo płynów.
Play Button Avoid taking at the same time as dairy products. Play Button nye brach zprodooktamee mlechnemee Nie brać z produktami mlecznymi.
Play Button This medicine may change the color of urine or stool. Play Button ten lek mozhe zmyeneech kolor mochoo loob stoltza Ten lek może zmienić kolor moczu lub stolca.
Play Button Avoid sunlight. Play Button oonyeekach bezposhrednyego swoyntza Unikać bezpośredniego słońca.
Play Button Shake well. Play Button vstronchnonch motzno Wstrząsnąć mocno.
Play Button Refrigerate (do not freeze). Play Button tshemach vlodoovtze (nye vzamrazhalnyeekoo) Trzymać w lodówce (nie w zamrażalniku).
Play Button May cause heat injury. Play Button mozhe spovodovach oodar chepoolne Może spowodować udar cieplny.
Play Button May cause drowsiness (avoid using dangerous machinery). Play Button mozhe spovodovach ospawoshch (onyeekach oozhevanya nyebezpyechneH mashen) Może spowodować ospałość (unikać używania niebezpiecznych maszyn)
Play Button Take by mouth. Play Button brach do-oostnye Brać doustnie.
Play Button Place drops in affected ear. Play Button zakrapyach do Horego ooHa Zakrapiać do chorego ucha.
Play Button Inject subcutaneously. Play Button vstshekeevach potzkoornye Wstrzykiwać podskórnie.
Play Button Unwrap and insert one suppository rectally. Play Button rozpakovach ee za-apleekovach yeden chopek do-odbetnyeecho Rozpakować i zaaplikować jeden czopek doodbytniczo.
Play Button Spray in nose. Play Button treskeevach do nosa Wtryskiwać do nosa.
Play Button Inhale by mouth. Play Button vdeHach pshez oosta Wdychać przez usta.
Play Button Insert vaginally. Play Button stosovach dopoHfovo Stosować dopochwowo.
Play Button Place in affected eye. Play Button stosovach do Horego oka Stosować do chorego oka.
Play Button Apply to skin. Play Button stosovach naskoornye Stosować naskórnie.
Play Button Allow to dissolve under tongue without swallowing (sublingual). Play Button tshemach pod yenzekyem bez psheweekanya (podyenzekovo) Trzymać pod językiem bez przełykania (podjęzykowo).
Play Button Tablet Play Button tabletka Tabletka
Play Button Capsule Play Button kapsooka Kapsułka
Play Button Teaspoonful Play Button woozhechka do herbate Łyżeczka do herbaty
Play Button Ounce Play Button oontzya Uncja
Play Button Puff Play Button dmooHnyenche Dmuchnięcie
Play Button Spray Play Button sprey Sprej
Play Button Patch Play Button plaster Plaster
Play Button Drop Play Button kropla Kropla
Play Button Suppository Play Button chopek Czopek
Play Button Once daily Play Button raz jennye Raz dziennie
Play Button Twice daily Play Button dva raze jennye Dwa razy dziennie
Play Button Three times daily Play Button tshe raze jennye Trzy razy dziennie
Play Button Four times daily Play Button chtere raze jennye Cztery razy dziennie
Play Button Five times daily Play Button pyench raze jennye Pięć razy dziennie.
Play Button Every twelve hours Play Button tzo dvanashche gojeen Co dwanaście godzin
Play Button Every eight hours Play Button tzo oshem gojeen Co osiem godzin
Play Button Every four hours Play Button tzo chteree gojeene Co cztery godziny
Play Button Every two hours Play Button tzo dvye gojeene Co dwie godziny
Play Button Every hour Play Button tzo gojeene Co godzinę
Play Button Every morning Play Button tzo rano Co rano
Play Button Every night Play Button tzo vyechoor Co wieczór
Play Button For one week Play Button pshez teejen Przez tydzień
Play Button For one month Play Button pshez myeshonz Przez miesiąc
Play Button Today Play Button jeeshay Dzisiaj
Play Button Now Play Button teraz Teraz
Play Button Tomorrow Play Button yootro Jutro
Play Button As needed Play Button kede tsheba Kiedy trzeba
Play Button Pain Play Button bool Ból
Play Button Fever Play Button goronchka Gorączka
Play Button Infection Play Button eenfektzya / zakazhenye Infekcja / Zakażenie
Play Button Difficulty breathing Play Button ootroodnyone oddeHanye Utrudnione oddychanie
Play Button Blood pressure Play Button jeeshnyenye krfee Ciśnienie krwi
Play Button High cholesterol Play Button vesokee Holesterol Wysoki cholesterol
Play Button Allergies Play Button oochoolenya Uczulenia
Play Button Allergic reaction Play Button re-aktzya alergeechna Reakcja alergiczna
Play Button Upset stomach, nausea, vomiting Play Button zaboozhenya zhowonve, noodnoshchee vemyote Zaburzenia żołąwe, nudności, wymioty
Play Button Depression, sadness Play Button depressya, smootek Depresja, smutek
Play Button Congestion Play Button pshekrfeeyenye / obzhenk Przekrwienie / Obrzęk
Play Button Cough Play Button kashel Kaszel
Play Button Chest pressure Play Button oocheesk pyershee Ucisk piersi
Play Button Seizure Play Button napad padachkove Napad padaczkowy
Play Button Insomnia Play Button bessennoshch Bezsenność
Play Button Discard remainder when finished. Play Button vezhoocheech pozostawoshch po oozhechoo Wyrzucić pozostałość po użyciu
Play Button Apply a thin layer to skin. Play Button nacherach naskoornye chenko varstfo Nacierać naskórnie cienką warstwą
Play Button Do you understand? Play Button rozoomyeche? Rozumiecie?
Play Button 1 Play Button yeden Jeden
Play Button 2 Play Button dva Dwa
Play Button 3 Play Button tshe Trzy
Play Button 4 Play Button chtere Cztery
Play Button 5 Play Button pyench Pięć
Play Button 6 Play Button sheshch Sześć
Play Button 7 Play Button shedem Siedem
Play Button 8 Play Button oshem Osiem
Play Button 9 Play Button jevyench Dziewięć
Play Button 10 Play Button jeshench Dziesięć
Play Button 11 Play Button yedenashche Jedenaście
Play Button 12 Play Button dvanashche Dwanaście
Play Button 13 Play Button tshenashche Trzynaście
Play Button 14 Play Button chternashche Czternaście
Play Button 15 Play Button pyentnashche Piętnaście
Play Button 16 Play Button shesnashche Szesnaście
Play Button 17 Play Button shedemnashche Siedemnaście
Play Button 18 Play Button oshemnashche Osiemnaście
Play Button 19 Play Button jevyentnashche Dziewiętnaście
Play Button 20 Play Button dvajeshcha Dwadzieścia
Play Button 30 Play Button tshejeshchee Trzydzieści
Play Button 40 Play Button shterjeshchee Czterdzieści
Play Button 50 Play Button pyendjeshont Pięćdziesiąt
Play Button 60 Play Button shezhjeshont Sześćdziesiąt
Play Button 70 Play Button shedemjeshont Siedemdziesiąt
Play Button 80 Play Button oshemjeshont Osiemdziesiąt
Play Button 90 Play Button jeveenjeshont Dziewięćdziesiąt
Play Button 100 Play Button sto Sto
Play Button 500 Play Button pyentset Pięćset
Play Button 1,000 Play Button teshontz Tysiąc
Play Button 10,000 Play Button jeshench teshentze Dziesięć tysięcy
Play Button 100,000 Play Button sto teshentze Sto tysięcy
Play Button 1,000,000 Play Button meeleeyon Milion
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page