Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button yake yest vashe nazveesko? Jakie jest wasze nazwisko?
Play Button What is your family name? Play Button yake yest vashe eemye? Jakie jest wasze imię?
Play Button What is your nationality? Play Button yaka yest vasha narodovoshch? Jaka jest wasza narodowość?
Play Button What country were you born in? Play Button vyakeem krayoo she oorojeeleeshche? W jakim kraju się urodziliście?
Play Button How old are you? Play Button eele mache lat? Ile macie lat?
Play Button Do you have an identity card? Play Button che mache yakeesh dovood toshsamoshchee? Czy macie jakiś dowód tożsamości?
Play Button Show me your identification. Play Button pokashche dovood toshsamoshchee Pokażcie dowód tożsamości
Play Button Do you have any bad reactions to medications? Play Button che mache nyepsheeyemne reaktze na yakeesh lekarstfa? Czy macie nieprzyjemne reakcje na jakieś lekarstwa?
Play Button What is the name of the medication that causes bad reactions? Play Button yak she nazeva lekarstfo, na ktoore mache nyepsheeyemne reaktzye? Jak się nazywa lekarstwo, na które macie nieprzyjemne reakcje?
Play Button Do you have any allergies to medicines? Play Button che mache oochoolenye na yakeesh lekarstfa? Czy macie uczulenie na jakieś lekarstwa?
Play Button What is your religion? Play Button yakon releegye veznayeche? Jaką religię wyznajecie?
Play Button Do you smoke tobacco? Play Button che paleeche tetony? Czy palicie tytoń?
Play Button How many packs of cigarettes do you smoke per day? Play Button eele pachek papeerosoof paleeche jeennye? Ile paczek papierosów palicie dziennie?
Play Button Are you married? Play Button che yesteshche zamezhnyee / zhonachee? Czy jesteście zamężni / żonaci?
Play Button Do you have any children? Play Button che mache jechee? Czy macie dzieci?
Play Button Do you have high blood pressure problems? Play Button che mache probleme znacheeshnyenem? Czy macie problemy z nadciśnieniem?
Play Button Do you have diabetes? Play Button che mache tzooksheche? Czy macie cukrzycę?
Play Button Do you have blood sugar control problems? Play Button che mache kwopote skontrolovanyem Czy macie kłopoty z kontrolowaniem poziomu cukru we krwi?
Play Button Do you drink alcohol? Play Button che peeyeche alkohol? Czy pijecie alkohol?
Play Button How much do you weigh? Play Button eele vazheche? Ile ważycie?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page