Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You are badly hurt. Play Button mache povazhne obrazhenya Macie poważne obrażenia.
Play Button You are very sick. Play Button yesteshche povazhnye Horzhe Jesteście poważnie chorzy.
Play Button We need to take you to surgery. Play Button moosheeme zabrach vas na zabyeg Musimy zabrać was na zabieg.
Play Button We need to remove this. Play Button moosheeme to oosoonoch Musimy to usunąć.
Play Button We need to repair this. Play Button moosheeme to napraveech Musimy to naprawić.
Play Button If we do not operate, you may die. Play Button yeshlee nye zoperooyeme, to mozheche oomzhech Jeśli nie zoperujemy, to możecie umrzeć.
Play Button If we do not operate, you may lose this. Play Button yeshlee nye zoperooyeme, mozheche to stracheech Jeśli nie zoperujemy, możecie to stracić.
Play Button The operation is dangerous, but it is the only way to help you. Play Button operatzya yest nyebespeeyechna, ale to yedene sposoob, abe vam pomootz Operacja jest niebezpieczna, ale to jedyny sposób, aby wam pomóc.
Play Button Do you understand that you need this surgery? Play Button che rozoomyeche, zhe moosheeche myech te operatzeeyon? Czy rozumiecie, że musicie mieć tę operację?
Play Button We will operate very carefully. Play Button benjeme operovach bardzo ostrozhnye Będziemy operować bardzo ostrożnie.
Play Button We want your permission before we operate on you. Play Button moosheeme myech vashon zgode zanyeem zachneeyeme vas operovach Musimy mieć waszą zgodę zanim zaczniemy was operować.
Play Button May we operate on you? Play Button che verazhache zgode na operatzeeyon? Czy wyrażacie zgodę na operację?
Play Button We will begin the operation as soon as we can. Play Button zachnyeme operovach yak naysheebche Zaczniemy operować jak najszybciej.
Play Button This medicine will make you sleep. Play Button to lekarstfo pomozhe vam zashnoch To lekarstwo pomoże wam zasnąć.
Play Button Have you had any surgeries? Play Button che myeleeshche kdeesh yakonsh operatzeyon? Czy mieliście kiedyś jakąś operację?
Play Button Do you have any allergies, especially to medications? Play Button che mache na tzosh oochoolenya, shtegoolnye na lekarstfa? Czy macie na coś uczulenia, szczególnie na lekarstwa?
Play Button Do you have high blood pressure/diabetes or blood sugar control problems? Play Button che mache natcheeshnyene / tzookshetzen loob probleme z ootshemanyem pozhomoo tzookroo ve krfee? Czy macie nadciśnienie / cukrzycę lub problemy z utrzymaniem poziomu cukru we krwi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page