Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been hurt. Play Button yesteshche rannyee Jesteście ranni.
Play Button We are all working to help you. Play Button pratzooyeme vsheste nad tem, abe vam pomootz Pracujemy wszyscy nad tym, aby wam pomóc.
Play Button Help us take care of you. Play Button pomooshche nam zayon she vamee Pomóżcie nam zająć się wami.
Play Button We have to remove your clothes. Play Button moosheeme vas rozebrach Musimy was rozebrać.
Play Button Do you have any bad reactions to any medicine? Play Button che mache zwe reaktzye na yakeekolvek lekee? Czy macie złe reakcje na jakiekolwiek leki?
Play Button Have you eaten food in the past six hours? Play Button che yedleeshche tzokolvek od sheshchoo gojeen? Czy jedliście cokolwiek od sześciu godzin?
Play Button Is this injury from a landmine? Play Button che ta rana yest od meene? Czy ta rana jest od miny?
Play Button Were you shot? Play Button che mache rane postshawovon? Czy macie ranę postrzałową?
Play Button Is this from a knife? Play Button che to rana od nozha? Czy to rana od noża?
Play Button Is this from a rock? Play Button che to rana od kamyenya? Czy to rana od kamienia?
Play Button Is this from a vehicle crash? Play Button che to venyeek wepao drogovego? Czy to wynik wypadku drogowego?
Play Button Did a person do this to you? Play Button che to spovodovawo chovyek? Czy to spowodował człowiek?
Play Button Did you lose consciousness after this happened? Play Button che stracheeleeshche pshetomnoshch po tem tzo she stawo? Czy straciliście przytomność po tym co się stało?
Play Button Did you lose more than this much blood? Play Button che stracheeleeshche veeyentzey nyeezh tele krfee? Czy straciliście więcej niż tyle krwi?
Play Button Point to all the parts of your body that hurt. Play Button pokashche vshestke meystza, gje bolee Pokażcie wszystkie miejsca, gdzie boli.
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button che bolee, kede to robye? Czy boli, kiedy to robię?
Play Button Move this like this. Play Button rooshche tak Ruszcie tak.
Play Button Turn over this way. Play Button obroochshe she ften sposoob Obróćcie się w ten sposób.
Play Button Did you inhale any smoke or very hot air? Play Button che vdeHaleeshche yakeesh dem loob bardzo gorontze povyetshe? Czy wdychaliście jakiś dym lub bardzo gorące powietrze?
Play Button Do your lungs hurt? Play Button che tchuyeche bool fpootzaH? Czy czujecie ból w płucach?
Play Button Are you having trouble breathing? Play Button che mache ootroodnyone oddeHanye? Czy macie utrudnione oddychanie?
Play Button This will help avoid infection. Play Button to vam pomozhe oonyeeknonch eenfektzee To wam pomoże uniknąć infekcji.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page