Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please wait for an interpreter. Play Button chekayche na toomacha Czekajcie na tłumacza.
Play Button Please turn off your camera. Play Button proshe vewanteech kameree Proszę wyłączyć kamery.
Play Button Please turn off your recorder. Play Button proshe vewanteech magnetofon Proszę wyłączyć magnetofon.
Play Button Here is a copy of our ground rules. Play Button oto lista podstavoveeH regoo Oto lista podstawowych reguł.
Play Button Sign here if you agree to follow the ground rules. Play Button proshe podpeesach too yeslee aktzeptooyeche te podstavove regoowe Proszę podpisać tu jeśli akceptujecie te podstawowe reguły.
Play Button This is not the public affairs office. Play Button to nye yest byooro spraf poobleechneH To nie jest biuro spraw publicznych.
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button nye yest tem ofeetzeeyalnem zhechnyeekem Nie jestem oficjalnym rzecznikiem.
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button on nye Htze oojeleech veveeyadoo On nie chce udzielić wywiadu.
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button ona nye Htze oojeleech veveeyadoo Ona nie chce udzielić wywiadu.
Play Button Do not take photos here. Play Button proshe nye robeech too zdenj Proszę nie robić tu zdjęć.
Play Button Do not take videos here. Play Button proshe too nye feelmovach Proszę tu nie filmować.
Play Button Do not take photos of this place. Play Button proshe nye robeech tego meeysta Proszę nie robić zdjęć tego miejsca.
Play Button Do not take videos of this place. Play Button proshe nye feelmovach tego meeysta Proszę nie filmować tego miejsca.
Play Button Do not take photos of this piece of equipment. Play Button proshe nye fotografovach tego spshentoo Proszę nie fotografować tego sprzętu.
Play Button Do not take videos of this piece of equipment. Play Button proshe nye feelmovach tego spshentoo Proszę nie filmować tego sprzętu.
Play Button You cannot enter this area now. Play Button nye volno fHojeech na ten teren Nie wolno wchodzić na ten teren.
Play Button For security reasons, I cannot address this question. Play Button ze vzglendoof bezpyetenchfa nye mogen odpoveejeech na to peetanye Ze względów bezpieczeństwa nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
Play Button I cannot address that question until the investigation is finished. Play Button nye mogen odpoveejeech na to peetanye do zakonychenya doHodzenya Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie do zakończenia dochodzenia.
Play Button We do not discuss personnel or equipment strength with the media. Play Button nye vepovyadame shen medyom na temat skwadoo osobovego oraz yakoshchee spshentoo Nie wypowiadamy się mediom na temat składu osobowego oraz jakości sprzętu.
Play Button We do not discuss future operations with the media. Play Button nye vepovyadame shen na temat psheshweH operatzee Nie wypowiadamy się na temat przyszłych operacji.
Play Button We do not discuss nuclear operations with the media. Play Button nye vepovyadame shen na temat operatzee nooklearneH Nie wypowiadamy się na temat operacji nuklearnych.
Play Button We do not discuss chemical operations with the media. Play Button nye vepovyadame shen na temat operatzee HemeechneH Nie wypowiadamy się na temat operacji chemicznych.
Play Button We do not discuss biological operations with the media. Play Button nye vepovyadame shen na temat operatzee Nie wypowiadamy się na temat operacji biologicznych.
Play Button We do not have information on this subject. Play Button nye mame zhadneH eenformatzee na ten temat Nie mamy żadnych informacji na ten temat.
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button nye mozheme podavach nazveesk ofyar zanyeem nye povyadomeeme eeH krevneH Nie możemy podawać nazwisk ofiar zanim nie powiadomimy ich krewnych.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page