Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is the ___ public affairs office. Play Button too byooro zhechnyeeka ___ Tu biuro rzecznika ___.
Play Button This is not the public affairs office. Play Button to nye yest byooro zhechnyeeka prasovego To nie jest biuro rzecznika prasowego.
Play Button What is your name? Play Button yake yest vashe nazveesko? Jakie jest wasze nazwisko?
Play Button What media organization do you represent? Play Button yakon organizatzeeon reprezentooyeche? Jaką organizację reprezentujecie?
Play Button Where is your organization based? Play Button gje yest shejeeba vashe organyeezatzee? Gdzie jest siedziba waszej organizacji?
Play Button What is your publication? Play Button yakee yest tetoo vashe poobleekatzee? Jaki jest tytuł waszej publikacji?
Play Button What is your program? Play Button yakee yest vash program? Jaki jest wasz program?
Play Button What is the subject of this article? Play Button yake yest temat tego artekoowoo? Jaki jest temat tego artykułu?
Play Button What is your question? Play Button yakee yest vashe petanye? Jakie jest wasze pytanie?
Play Button Could you please ask the question in a different way? Play Button che mozheche sparafrazovach petanye? Czy możecie sparafrazować pytanie?
Play Button Could you please use simpler language? Play Button mozheche zapetach oozhevayontz prostshego yenzeka? Możecie zapytać używając prostszego języka?
Play Button What is your deadline? Play Button yakee mache termin? Jaki macie termin?
Play Button Tomorrow Play Button yootro Jutro
Play Button In two days Play Button za dva dnyee Za dwa dni
Play Button In three days Play Button za tshe dnyee Za trzy dni
Play Button Next week Play Button vnastempnem tegodnyoo W następnym tygodniu
Play Button Next month Play Button vnastempnem myeshontzoo W następnym miesiącu
Play Button What is your phone number? Play Button yakee yest vash noomer telefonoo? Jaki jest wasz numer telefonu?
Play Button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Play Button yeden, dva, tshe, chteree, peeyench, sheshch, shedem, oshem, jeveeyench, jeshench Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć
Play Button Please say one number at a time. Play Button proshe podach noomeree po koley Proszę podać numery po kolei.
Play Button A press release on that subject is being prepared. Play Button pshegotovooye shen komoonyeekat prasove ftey spraveeya Przygotowuje się komunikat prasowy w tej sprawie.
Play Button There will be a press conference on that subject. Play Button benje konferentzeeya prasova na ten temat Będzie konferencja prasowa na ten temat.
Play Button The time for the press release has not been decided yet. Play Button nye oostalono yeshte chasoo vedanya komoonyeekatoo prasovego Nie ustalono jeszcze czasu wydania komunikatu prasowego.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page